Collectie Miedema

Burgemeester Molendijk van Amersfoort neemt namens het gemeentebestuur afscheid van ds. R. Miedema, predikant van de Remonstrantse Gemeente te Amersfoort. Ds. Miedema ging met emeritaat in september 1951.

Rein Miedema (1886-1954)

Rein Miedema werd geboren te Kralingen op 1 augustus 1886. Hij studeerde theologie te Leiden, waar hij promoveerde in 1913.
Riedema was een begenadigd predikant met een brede belangstelling. Zijn vader, Simon Miedema, was beeldbouwer en wellicht door de vader geïnspireerd hield de zoon zich zijn hele leven bezig met de relatie tussen kunst en godsdienst.

Van 1918 tot 1951 was hij aan de remonstrantse gemeente van Amersfoort verbonden. Hij organiseerde in 1928 en 1929 congressen over „religie en bouwkunst‟ (waarop o.a. Berlage sprak) en richtte in 1938 het Instituut voor Religieuze en Kerkelijke Kunst in Utrecht op, dat in 1954de Prof.Dr. G. van der Leeuw-Stichting werd. In 1930 werd Miedema privaat-docent in Leiden in de Geschiedenis van het Oostersch Christendom en de Oostersch-Christelijke Kunst, en in 1936 in Utrecht in de Geschiedenis van de religieuze en kerkelijke bouwkunst en beeldende kunst van den nieuweren tijd. Daarnaast hield Miedema zich bezig met godsdienstpedagogiek.

Rein Miedema overleed te Amersfoort op 27 maart 1954.

In 1952/1953 gaf hij zijn boekencollectie in bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

kerkelijke bouwkunst, kerkelijke kunst

Jaar uitgave:(1609), 1890-1950
Omvang:83 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Miedema, Rein, 1886-1954

Algemene literatuur:

K.A. Beversluis, "In memoriam Dr. R. Miedema", in: Theologie en praktijk (1954) 41

P.M. Luca, "Miedema, Rein", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 2 (1983) 330-332.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: MAG 117 ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen sedert 1952/53