Collectie Bax

 

Herman Reinier Bax (1907-1987)

Herman Reinier Bax werd geboren op 1 juni 1907 in Velsen. Dr. Bax was sinds 1932 aan de chirurgische kliniek der Rijksuniversiteit Utrecht verbonden, en werd chef de clinique van de heelkundige afdeling van het Stads- en Academisch ziekenhuis. Hier was hij ook belast met het onderwijs aan studenten en verpleegsters. Hij was hiernaast werkzaam in het Kinderziekenhuis van Prof. Dr. A. ten Bokkel Huinink.

Bax promoveerde te Utrecht in 1939. In 1941 werd hij hoofd van de afdeling Chirurgie van het Gemeente Ziekenhuis in Arnhem. Na de evacuatie van september 1944 heeft hij met zijn mede-stafleden het ontredderde ziekenhuis en zijn afdeling opgebouwd tot een strak georganiseerde eenheid. In 1960 legde hij zijn praktijk neer.

Dr. Bax was voorzitter van de Vereniging voor Heelkunde. Hij was mede-oprichter van de Stichting tot Bevordering van de Chirurgische Wetenschappen en jarenlang redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en van het Archivum Chirurgicum Neerlandicum.

Dr. Bax schonk in 1952/1953 geneeskundige tijdschriften aan de Universiteitsbibliotheek, met aanvullingen in latere jaren.

Onderwerp:

geneeskunde, chirurgie

Jaar uitgave:ca. 1948 - ca. 1955
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk: periodieken
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Bax, Herman Reinier

Algemene literatuur:

H.R. Bax, "Een blik terug", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 111, nr. 21 (1967), 941-947.

L. Schalm, "Afscheid van Dr H.R. Bax als chirurg van het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 111, nr. 22 (1967), 1016-1017.

K-H. Brandt, A.M. ter Haar, "In memoriam dr. Herman Reinier Bax", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 131, nr. 3 (1987), 129-130.

Opmerkingen:grotendeels geplaatst op MAGUU: Ts oct ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1952/53 met latere aanvullingen