Collectie Houwens Post

 

Hendrik Houwens Post (1904-1986)

Hendrik Houwens Post werd geboren te Soerakarta (Nederlands-Indië) op 18 september 1904. Na zijn eindexamen in 1923 ging hij aan de universiteit van Groningen romanistiek studeren. Deze studie sloot hij af in 1929 en in 1932 promoveerde hij. Houwens Post is daarna op verschillende plaatsen, zowel in Nederland als Indonesië, leraar Frans geweest, maar dit beroep beviel hem slecht. Hij ging daarom in 1936 Indisch recht studeren. In 1940 werd hij meester in de rechten, maar vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het voor hem niet meer mogelijk naar Indonesië te gaan.

In 1948 werd Houwens Posts verzoek om privaatdocent Portugees aan de Universiteit te mogen worden, ingewilligd. In 1956 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Portugese taal- en de Portugese en Braziliaanse letterkunde. Hij gaf gedurende deze jaren ook colleges Portugees aan de universiteit van Wageningen. In 1974 ging Houwens Post met emeritaat. Hij overleed te Utrecht op 1 september 1986.

Houwens Post was een bewonderaar van de Portugese dichter Luis de Camões en ontwierp dan ook zijn eigen ex libris met centraal het portret van deze dichter.

In 1941 publiceerde hij onder het pseudoniem mr. dr. W.L. Vreede de eerste complete Nederlandstalige editie van de Centuriën onder de titel: De profetieën van Nostradamus.

Onderwerp:

Portugese en Braziliaanse taal- en letterkunde en cultuurgeschiedenis, Engelse letterkunde, Franse letterkunde, André Gide

Jaar uitgave:(1699); ca. 1910-ca. 1972
Omvang:nader te bepalen [minstens 150 titels]
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Houwens Post, Hendrik

Algemene literatuur:

B.N. Teensma, "Hendrik Houwens Post. Soerakarta 18 september 1904 - Utrecht 1 september 1986", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1986/1987) 84-95.

Thilde Boks-Schoute, "In memoriam professor H. Houwens Post, ere-voorzitter", in: Jaarboek / Marcel Proust Vereniging 12/13 (1985/1986) 8-9.

Wikipedia

Catalogus Professorum

T.M. van Berkel, Informatie over prof.dr.mr. Hendrik Houwens Post alias mr.dr. W.L. Vreede (webpagina)

Collectie Bibliotheca Lusitano-Brasiliana

Collectie Fundação Calouste Gulbenkian

Collectie Van Dam

Opmerkingen:bijeengeplaatst op o.a. de signaturen 297 H 1-52, 297 J 1-27, 382 K 31-41 (voor wat betreft Gide, Camus e.a.). Zie ook het archief van het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans instituut en het Instituut voor middeleeuwse geschiedenis in het Utrechts Archief
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen in 1952/53 en 1955/56