Collectie De Vrijer

 

Links: Ds. De Vrijer in 1923, rechts tijdens zijn inauguratie in 1935.

 

Marinus Johannes Anthonie de Vrijer (1881-1969)  

Marinus de Vrijer werd geboren op 4 augustus 1881 te Rotterdam. Al spoedig verhuisde hij naar Amsterdam waar zijn vader hoofd was van de Marnixschool. De Vrijer bezocht de Handelsschool te Amsterdam waar hij in 1897 eindexamen deed. Vervolgens ging De Vrijer naar het Gymnasium. In 1901 ging hij theologie studeren in Utrecht en promoveerde te Groningen in 1917.

Ds. De Vrijer was hervormd predikant, o.a. te Amsterdam van 1929-1935. Daarna werd hij in hetzelfde jaar kerkelijk hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht in de bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en hare leerstellingen en de Christelijke zending, tot zijn emeritaat in 1947. In 1949 werd De Vrijer hulpprediker te Hemmen en van 1951-1953 was hij predikant in sanatorium Zonnegloren in Soest. Ds. De Vrijer schreef o.a. Gunning tragicus : prof. dr. J.H. Gunning Jr in den kring zijner broeders (Den Haag, 1946). Ds. De Vrijer overleed te Heemstede op 14 mei 1969.
 

Zijn boekenschenking aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht in 1952/53 omvatte 37 titels.

Een verzameling overdrukken van tijdschriftartikelen op godsdienstig gebied van zijn hand is geplaatst op signatuur H qu 501.

Onderwerp:

kerkgeschiedenis, theologie, Anglicaanse Kerk, Groot-Brittanniƫ

Jaar uitgave:1738-1950
Omvang:38 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten in de computercatalogus op provenance Vrijer, Marinus Johannes Anthonie de, 1881-1969

Algemene literatuur:

M.J. de Vrijer-Struijs, Dertig jaren domineesche : herinneringen en vertellingen. 's-Gravenhage, 1938.

A.J. Bronkhorst, "In memoriam Marinus Johannes Antonie de Vrijer, 1881-1969", in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, (1968/69) 8-10.

H. Voorham, "Het naderend afscheid van prof. dr. M. J. A. de Vrijer", in: Hervormd Amsterdam 66 (19 October 1935) en 68 (16 November 1935)

C. Baggerman, "Vrijer, Marinus Johannes Antonie de", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 6 (2006) 330-333.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:grotendeels bijeengeplaatst op signatuur: MAG 409 ... De brieven bevinden zich grotendeels bij de Universiteitsbibliotheek van de UVA te Amsterdam. 34 brieven aan A. Brom jr. zijn geplaatst op signatuur 28.A.1-2
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1952/53