Collectie Krite "Frysk en Frij" Hilversum

 

De vereniging is voor Friezen in Nederland die wonen buiten de provincie Friesland.

Frysk en Frij is opgericht op 1 maart 1946. De vereniging is een fusie van twee Friese verenigingen in Hilversum:

- Frysk selskip "Nocht en wille" to Hilversum, opgericht in 1903.

- Frysk Selskip "It Heitelân" to Hilversum, opgericht in 1930.

De fusie is tot stand gekomen op verzoek van It Boun fan Fryske Selskippen bûten Fryslân.

De Krite geeft sinds 1949 het maandblad De Tille : moanneblêd fan it Selskip "Frysk en Frij" Hilversum, krite fan "It Frysk Boun om Utens uit.

 

De schenking boeken in 1953/1954 betrof 56 titels.

Onderwerp:

Friese taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1883-ca. 1938
Omvang:38 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

deels ontsloten via de computercatalogus op provenance: Krite "Frysk en Frij" Hilversum (Hilversum)

Algemene literatuur:

Friezen yn 'e frjemdte : in skiednis fan Friezen om utens / einred.: Hâns J. Weijer. Ljouwert, 2011.

Website Krite Hilversum

Opmerkingen:grotendeels bijeengeplaatst op signatuur MAG: 160 ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1953/1954