Collectie Hirsch

Gottwalt Christian Hirsch (1887-1972)

Gottwalt Christian (Christian) Hirsch werd geboren op 14 november 1888 in Magdeburg. Hij studeerde natuurwetenschappen aan de universiteiteiten van Napels, Halle en Tübingen. Na zijn promotie in Tübingen in 1914 volgde in datzelfde jaar zijn Habilitation in Halle. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trad Hirsch in militaire dienst als bacterioloog. In 1921 werd hij privaatdocent aan de Universiteit van Utrecht en werd in 1926 als universitair hoofddocent hoofd van de experimentele histologie. In 1937 werd Hirsch benoemd tot hoogleraar algemene zoölogie en de zoölogische histologie en directeur van het Instituut voor Cytologie in Utrecht, waar hij in 1944 voor de oprukkende geallieerden was gevlucht na het achterlaten van zijn bezittingen. In 1945 kreeg hij oneervol ontslag wegens een zuiveringsbesluit. Daarna werd Hirsch de eerste conservator van de collecties van de Universiteit van Göttingen. Van 1946-1948 was hij professor in de biologie aan het Britse College in Göttingen. Daarna volgde gastprofessoraten in Oxford (1948), Zürich (1951) en São Paulo (1954). In 1953 ging Hirsch met emeritaat.

Hij overleed op 14 maart 1972 in zijn geboortestad.

Zijn collectie boeken (116 titels) werd in de periode 1944-1948 geconfisceerd en ondergebracht in de bibliotheek van het Instituut Frantzen.

Onderwerp:

Duitse letterkunde, biologie, cytologie

Jaar uitgave:ca. 1875-na 1928
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Hirsch, Gottwalt Christian

Algemene literatuur:

"Prof. Dr. G.Chr. Hirsch Hoogleraar expirimenteele histologie", in: Algemeen Handelsblad, 18-7-1941.

Die Tübinger Rhenanen. Tübingen, 1982 (4. Auflage) 139.

Wikipedia (Duits)

Catalogus Professorum

Collectie Frantzen

Opmerkingen:verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:voor 24 brieven van G.C. Hirsch aan O.A. Oppermann zie de signaturen 21 E 9 - 21 F 10; voor briefwisseling met C.P. Raven zie: 15 B 27-34.