Collectie Botanie

De collectie Botanie is samengesteld uit de "nalatenschap" van diverse botanici:

Friedrich August Ferdinand Christiaan Went (1863-1935), Nederlands botanicus en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.

George Alfred Leon Sarton (1884-1956), Belgisch-Amerikaanse wetenschapshistoricus, hoogleraar te Harvard en oprichter van het historisch-wetenschappelijke tijdschrift Isis.

Frans Verdoorn (1906-1983), bijzonder hoogleraar Geschiedenis der biologie en vervolgens gewoon hoogleraar Biohistorie aan de Universiteit Utrecht.

August Adriaan Pulle (1878-1955), Nederlands botanicus en hoogleraar Bijzondere plantkunde, de leer der verspreiding der planten. Hij was verantwoordelijk voor een heropleving van de plantensystematiek in Nederland.

Het archief bevat veel correspondentie, expeditie-verslagen en verslagen betreffende koloniën en biografieën van bekende botanici in binnen- en buitenland. Het zwaartepunt wordt gevormd door de koloniale biologie, met vooral informatie over ’s Lands plantentuin in Nederlands–Indië te Buitenzorg op Java (Kebon raya Bogor) en aanverwante proeftuinen, o.a. Tjibodas. Ook zijn er stukken over Suriname en de Antillen aanwezig.

Onderwerp:

botanie, Nederlands-Indië

Jaar uitgave:1866-1990
Omvang:1 meter inclusief losse kaartenbak
Documentsoort:handschrift: correspondentie, begrotingen en manuscripten; gedrukt: expeditie-verslagen, rapporten, biografieën, dunne monografieën en kaarten; foto's
Ontsluiting:

getypte inventaris, de brieven zijn niet opgenomen in de CEN (Catalogus Epistularum Neerlandicarum)

Aangezien het onduidelijk is welke stukken uit wiens "nalatenschap" komen, zijn de stukken bijeengebracht op naam van de maker. De stukken zijn zoveel mogelijk in de originele volgorde gelaten en zo ook beschreven in de inventaris. De kaartenbak met 3 setjes cataloguskaarten is ook bewaard om een tijdsbeeld te geven van hoe literatuur in die tijd kon worden ontsloten.

Algemene literatuur:

E. Koot, J. Renes, "Botanie : planten verzamelen voor onderzoek en maatschappij", in: 350 jaar verzamelaar : Rijksuniversiteit Utrecht / [samenst.: Sandra van de Griendt en Edward Niessen]. - [S.l.] : [s.n.], [1986]. - P. 46-47.

Paul Lamberst, "Hoe een verloren gewaande collectie weer thuiskwam", in: Nieuwsbrief SAE 34 (oktober 2012) 1-2.

F.A.F.C. Went:

Prof. Went en het botanisch laboratorium (Film from the collection of EYE (Amsterdam), 1932)

Catalogus Professorum

Wikipedia

G.A.L. Sarton:

Wikipedia

F. Verdoorn:

Catalogus Professorum

Bert Theunissen,"Frans Verdoorn (1906-1984) - Biohistorie", in: Studium : tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis = revue d'histoire des sciences et des universités 6 (2013), no. 3-4 (2013), 292-295.

A.A. Pulle:

Catalogus Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:Het betreft hier een zogenoemd "opruimarchief" waarin willekeurig stukken die van belang leken om bewaard te worden bijeen zijn gebracht n.a.v. de sluiting en sloop van het Wentgebouw in de Uithof te Utrecht (oorspronkelijk in 1974 gebouwd voor tandheelkunde maar daarna in 1990/1991 in gebruik genomen voor de studies farmacie, biologie en scheikunde. Bij het archief bevindt zich ook een losse kaartenbak met daarin 3 setjes cataloguskaarten o.a. met verwijzingen per auteur naar het Vakblad voor Biologen, naar ’s Lands plantentuin te Buitenzorg en proeftuinen en tot slot naar personen werkzaam in deze tuinen. Van deze kaartenbak is onduidelijk uit wiens bezit deze komt.
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 2014