Collectie Sitek

Leslie Sitek (1948–2011) 

Leslie Sitek studeerde Keltische talen en cultuur, en van het Cornish en de Cornishe geschiedenis en cultuur in het bijzonder. In 2009 studeerde hij af met zijn scriptie Bloed en kwelling in the Middelcornische gedicht Pascon agan Arluth ‘De passie van Onze Heer'.

Sitek was bestuurslid van de Stichting A.G. Hamel voor Keltische Studies. Sitek overleed op 29 mei 2011.

In samenspraak met de erfgenamen werden boeken uit zijn uitgebreide collectie verkocht. In december 2011 werd bij legaat een deel van Sitek's collectie geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

Keltische talen, Welsh, Cornish

Jaar uitgave: 1869-2009 (zwaartepunt 1972-2009)
Omvang:106 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Sitek, Leslie (1948-2011)

Algemene literatuur:

Marianna Kersten, "In memoriam: Afscheidswoord voor Leslie Sitek (1948-2011)", in: Kelten 51 (aug. 2011) 21-22.

Collectie Keltisch

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:legaat uit 2011