Collectie Kramers

Johannes Hendrik Kramers (1891-1951)

Johannes Hendrik Kramers werd geboren op 26 februari 1891 te Rotterdam. Kramers studeerde Oosterse talen in Leiden waar hij in 1915 promoveerde in de rechtswetenschap. Van 1915-1921 was Kramers verbonden als drogman (tolk) aan het Nederlandse Gezantschap te Constantinopel (Istanbul). Van 1922-1939 was hij lector Perzisch en Turks en vanaf 1939 hoogleraar in het Arabisch en de instellingen van de islam aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1943 kreeg Kramers eervol ontslag op eigen verzoek en in 1945 werd hij herbenoemd. Zijn Koranvertaling kwam in de oorlogsjaren 1940-1945 tot stand en werd in 1956 posthuum uitgegeven. Kramers publiceerde op vele uiteenlopende gebieden van de oriëntalistiek.

Prof. Kramers overleed te Oegstgeest op 17 december 1951.

De nalatenschap van prof. Johannes Hendrik Kramers omvatte 27 Oosterse titels.

Onderwerp:

Oosterse talen

Jaar uitgave:1832-1949
Omvang:23 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Kramers, Johannes Hendrik (1891-1951)

Algemene literatuur:

G.F. Pijper, "Herdenking van Johannes Hendrik Kramers (26 Februari 1891-17 December 1951)", in: Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1951-1952, p. 225-231.

"Lijst der geschriften van Prof. Dr J.H. Kramers (26 Februari 1891-17 December 1951), betreffende het oude Iran", in: Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux" 12 (1951-1952) 130.

Franz Babinger, "Johannes Hendrik Kramers (1891-1951)", in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 102 (N.F. 27) No. 1 (1952) 10-13.

"Bibliography of the works of the works of J.H. Kramers", in: Analecta Orientalia : posthumous writings and selected minor works of J.H. Kramers. Leiden, 1956, vol. 2, p. 329.

J.J. van Oosterzee, Johannes Hendrik Kramers (1891-1951). De laatste Nederlandse drogman in Istanbul. Utrecht, 1988.

Hans de Bruijn, "Omar Chajjâm en P.C. Boutens in de nalatenschap van J.H. Kramers", in: Jaarboek Nederlands Omar Khayyam Genootschap 3 (2000) 38-45

"Bibliography of the works of J.H. Kramers", in: Analecta Orientalia : posthumous writings and selected minor works of J.H. Kramers. Leiden, 1956, vol. 2, p. 329-335.

Wikipedia (Duits)

Leidse hoogleraren vanaf 1575

Groei:afgesloten
Overige informatie:nalatenschap in 1951 of 1952 ontvangen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht