Collectie Noteboom

Jan Willem Noteboom (1893-1974)

Jan Willem Noteboom werd op 4 oktober 1893 te Utrecht als zoon van bakker Willem Jan Noteboom. Hij studeerde vanaf 1916 rechten in Amsterdam aan de Vrije Universiteit en promoveerde aldaar in 1920. Hij maakte een carrière onder meer als secretaris van de oud-gouverneurgeneraal van Nederlands Oost-Indië. Hij was tevens sinds 1921 verbonden aan het wetenschappelijke bureau van de A.R.P. de Dr. Kuyperstichting (als directeur van 1931-1945) en als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de A.R.P. 1939-1954. In 1940 werd hij mede naar aanleiding van uitlatingen en publicaties door de bezetter gearresteerd en zat hij geïnterneerd in de oude gevangenis van Scheveningen en verbleef daarna in gevangenissen te Emmerik, Munster, Kassel, concentratiekamp Buchenwald en kwam in november 1941 weer als gijzelaar in Nederland terug. Vervolgens verbleef hij enige jaren in diverse Brabantse kampen. Werd na de bevrijding militair commissaris van Noord-Oost-Zuid-Brabant en kreeg de leiding van het Centraal Orgaan voor de Zuivering van het Overheidspersoneel. Van 1946-1958 was hij burgemeester van Voorburg. Dr. Noteboom overleed te Hilversum op 21 juni 1974.

Zijn boeken werden in 1987 door de Vrije Universiteit Amsterdam overgedragen aan de Universiteit Utrecht.

Onderwerp:

theologie, protestantisme

Jaar uitgave:1610-1779
Omvang:ca. 80 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Noteboom (fam.)

Algemene literatuur:

Noteboom, Dr. Jan Willem, in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, Amsterdam, 1938, p. 1087.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op de signaturen MAG: EAZ 1 - 85, GA 21-25, HAG 1-7, Knuttel 1170, Rariora duod 561 en Pamflet 1737-6 en 1757-6
Groei:afgesloten