Collectie Hermanides

Suffridus Renicus Hermanides (1842-1908)

De christen-arts Suffridus Renicus Hermanides werd geboren op 21 mei 1842 te Hoogwoud. Hij volgde de Latijnse school in Hoorn, studeerde aan de Universiteit van Leiden, waar Hermanides promoveerde in 1865. Daarna werd hij assistent in het Buitengasthuis te Amsterdam. In 1866 vestigde hij zich als geneesheer te Geldermalsen. Ondanks een drukke praktijk hield hij zich vaak bezig met studie en publiceren. Voor zijn Les affections parasyphilitiques (1903) werd hem in 1903 door de Académie de Medicine te Parijs de Prix de Ricord toegekend.

In 1870, tijdens de Frans-Duitse Oorlog, bood hij zich aan als vrijwilliger bij de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis en werd tot hoofd van een ambulance aangesteld. Zijn vader, gepensioneerd arts, nam toen zijn praktijk waar.

Hermanides verwierf bekendheid toen hij het krankzinnigengesticht Veldwijk in 1884 mede oprichtte. Ook werd hij hiervan curator. Later is het Christelijk Sanatorium te Zeist onder zijn toezicht tot stand gekomen en was hij van 1903-1907 geneesheer-directeur. Dr. Hermanides overleed te 's-Gravenhage op 26 december 1908.

Hij legateerde aan de Universiteitsbibliotheek ca. 150 medische werken.

Onderwerp:

geneeskunde, psychiatrie

Jaar uitgave:nader te bepalen [voornamelijk negentiende eeuw]
Omvang:134 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

D. Schermers, "In memoriam Dr. S.R. Hermanides", in: Psychiatrische en neurologische bladen, 1909, no. 1.

C. Winkler, "In memoriam dr. S. R. Hermanides", in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 53 (1909) 190-192.

Simon Thomas, "HERMANIDES (Suffredus Remicus) ", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 4 (1918) 727-728.

A. Hijmans, Dr. Suffridus Renicus Hermanides. 's-Gravenhage, 1938. Overdruk uit: Menschen in de schaduw.

G.A. Lindeboom, Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975. Amsterdam, 1984, p. ...

Leo van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen : de medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000. Diemen, 2005. [Deel 1].

Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking door diens weduwe in 1909/1910