Collectie Gewin

 

 

Everard Egidius Gewin (1843-1909) 

Everard Egidius Gewin werd geboren op 22 september 1843 te Oosterland. Hij studeerde theologie in Utrecht. Gewin werd achtereenvolgens predikant te Abcoude (1871), Renkum (1879) en Utrecht (1884-1909). In zijn gemeenten heeft hij christelijke scholen opgericht. Tevens was Gewin o.a. president van het bestuur van de Gereformeerde Burgerschool in Oudwijk te Utrecht en voorzitter van de Gereformeerde Bond tot Vrijmaking der Nederlandsche Hervormde Kerk (1906-1907).
Ds. Gewin schreef gedichtjes en liederen. Verschillende ervan werden op muziek gezet en uitgegeven.

Hij overleed op 26 juli 1909 te Utrecht.

Zijn weduwe schonk (deels bruikleen) zijn collectie theologische werken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

theologie

Jaar uitgave:1525-1904
Omvang:ca. 250 boeken
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

voor een klein deel ontsloten in de computercatalogus op provenance: Gewin, E.E.

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van E. E. Gewin ... [et al.], 24 tot 26 november 1909 / A.J. van Huffel. Utrecht, 1909.

H. Briët, God nam hem weg : leerrede ter gedachtenis van E. E. Gewin, gehouden in de Janskerk te Utrecht op zondag 1 Augustus 1909. Utrecht, [1909].

C.W.W., A. Troelstra, H.C. Briët,  E. E. Gewin 1843-1909. Utrecht, 1909.

F.L. van 't Hooft,  "Gewin, Everard Egidius", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme 2 (1983) 218-219.

Groei:afgesloten
Overige informatie:deels bruikleen en deels schenking door mevr. Gewin in 1909/1910