Collectie J.A. Cramer

 

Jan Anthony Cramer (1864-1952)

Jan Anthony Cramer werd geboren op 8 april 1864 te Charlois. Hij was een zoon van Jacob Cramer, hoogleraar kerkgeschiedenis te Groningen en Utrecht. J.A. Cramer studeerde in Groningen en Utrecht waar hij in 1889 cum laude promoveerde. Daarna was hij achtereenvolgens predikant in Nederhemert, Alkmaar en Den Haag.

Op 18 oktober 1921 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Christendom, de Christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst. Prof. Cramer ging met emeritaat op 17 september 1934.

Prof. dr. Cramer bekleedde vele functies zoals president van de Nederlandse afdeling van de Wereldbond der kerken. Hij was een voorvechter van de oecumenische gedachte. Cramer heeft veel publicaties op zijn naam, ook op kerkhistorisch gebied. Hij overleed op 5 juli 1952 te Bilthoven.

Prof. Dr. Cramer schonk in 1943 99 publicaties aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

theologie, Wereldbond der Kerken, Volkenbond, oecumene

Jaar uitgave:1895-1934
Omvang:96 titels
Documentsoort:gedrukt werk: boeken, tijdschriften, brochures, overdrukken
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Cramer, Jan Anthony

Algemene literatuur:

"Cramer, Prof. Dr. Jan Anthony", in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 321.

"In memoriam Jan Anton Cramer, 1864-1952", in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1951/52). 29-35.

J. Alma, "Cramer, Jan Anthony", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 2 (1983) 146-148.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Zweeds)

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof. Een gedeelte staat wel bijeen geplaatst op signatuur MAG 192 G 31 - 44
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1943