Collectie De Savornin Lohman

 

Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman (1883-1946)

Jhr. Bonifacius ("Bon") Christiaan de Savornin Lohman werd op 13 juli 1883 in Groningen geboren. Hij bezocht het christelijk Gymnasium van Utrecht en studeerde daarna rechten aan de rijksuniversiteit aldaar. Op 20 december 1910 promoveerde Bon (cum laude) tot meester in de rechten op het proefschrift "Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek".

Bon de Savornin Lohman was van 1910 tot 1912 advocaat en procureur te 's-Gravenhage. Op 25 december 1912 werd hij hoogleraar staats- en administratierecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, hetgeen hij tot zijn overlijden in 1946 bleef. Van 1930-1931 was hij tevens Rector Magnificus.

In 1925 was hij betrokken bij de oprichting van de Indologische Faculteit. Van 1926-1946 was hij lid van de Eerste Kamer voor de CHU. Tussen 9 oktober 1940 tot 8 april 1944 verbleef hij als gijzelaar in Duitse krijgsgevangenschap.

De Savornin Lohman schonk in de periode 1932-1940 en 1945 werken aan de Universiteitsbiblitotheek Utrecht.

Onderwerp:

rechtsgeleerdheid, economie

Jaar uitgave:nader te bepalen [ca. 1881-1940]
Omvang:ruim 100 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Savornin Lohman, Bonifacius Christiaan de

Algemene literatuur:

W.J.A. Kernkamp, "In memoriam prof. jhr. dr. B. C. de Savornin Lohman 1883-1946", in: Utrechtsche studenten-almanak voor 1947, p. 77-79.

A.M. Tempelaars, Inventaris van de papieren van Prof. Jhr. Mr. B.C. de Savornin Lohman en van enige van zijn familieleden. ['s-Gravenhage], 1975.

Jhr.Mr. B.Ch. (Bon) de Savornin Lohman (Parlement & Politiek)

Wikipedia

Catalogus Professorum

Opmerkingen:verspreid geplaatst in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:zijn archief bevindt zich in het Nationaal Archief