Collectie Donders

    

Francisus Cornelis Donders (1818-1889)

Franciscus Cornelis (Frans) Donders werd geboren op 27 mei 1818 te Tilburg. Voorbestemd voor een priesteropleiding te Luik, kwam hij door de Belgische Opstand toch terecht in het Utrechtse, waar hij de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen doorliep, en tegelijk colleges volgde aan de academie. In 1840  promoveerde Donders aan de Leidse universiteit. Op zijn 29ste werd hij al hoogleraar fysiologie (op 15 oktober 1847), en ging zich in toenemende mate toeleggen op de oogheelkunde. Van 1852-1853 was hij tevens Rector Magnificus te Utrecht. Donders richtte in 1858 uit eigen middelen een kliniek voor onbemiddelde ooglijders in, het Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat. Donders ging met emeritaat op 18 september 1888. Hij kreeg eredoctoraten van Cambridge, Edinburgh, Cordoba en Bologna.

Donders overleed te Utrecht op 24 maart 1889.

De naam van Donders is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen, de F.C. Donders Leerstoel aan de Universiteit Utrecht en de Stichting Dondersfonds, in 1889 opgericht door F.C. Donders met als doel "Medewerking tot de vorming van fysiologen en ophthalmologen".

Een deel van de bibliotheek van Prof.dr. Donders werd in 1889 vermaakt aan Ooglijdersgasthuis en het Physiologisch Laboratorium. De rest van de geneeskundige boeken werd verkocht door de firma List en Francke te Leipzig. De firma Beijers te Utrecht verkocht in november 1898 het geschiedkundige en letterkundige gedeelte.

De Collectie Donders werd in 1966 verworven van het Ooglijdersgasthuis door het Universiteitsmuseum. Thans maakt het onderdeel uit van de Collectie Oogheelkunde.

In het Universiteitsmuseum bevindt zich een deel van zijn collectie die afkomstig is via de Dr. F.P. Fischer-Stichting.

Onderwerp:

oogheelkunde, fysiologie

Jaar uitgave:1609-1889
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:handschrift: brieven; gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Donders, Franciscus Cornelis

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van F.C. Donders, C.A. Engelbrecht, J.G. van Griethuysen, H. Hasselman, H. Hiebink, C.W. Opzoomer, Ridder F.A.L. van Rappard, J. Themmen, 19 november 1889 / J.L. Beijers. Utrecht, 1889.

Hulde aan Prof. Dr. F. C. Donders. Utrecht, 1888 (overdruk uit  Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 1888, 28 en 29 mei).

E.C. van Leersum, met medew. van C.C. Delprat...[et.al.], Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders, Haarlem, 1932.

Briefe Albrecht von Graefes an F.C. Donders, 1852-1870. Herausgegeben und mit Bemerkungen versehen von H.J.M. Weve und G. ten Doesschate, Stuttgart, 1935.

F.P. Fischer en G. ten Doesschate, Franciscus Cornelis Donders. Assen, 1958.

"Franciscus Cornelis Donders (1818-1889)", in: F. ten Doesschate, De Utrechtsche Universiteit en de geneeskunde 1636-1900. Nieuwkoop, 1963, p. 111-116.

"Franciscus Cornelis Donders : Specialist tegen wil en dank", in: Jan Romein & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam, 1976, p. 675-698.

P. Eling, "Frans Donders (1818-1889), geneeskundige en fysioloog", in: J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografie├źn. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders 4. Amsterdam/Meppel, 1996.

L.T.G. Theunissen, "F.C. Donders en de wetenschappelijke bril", in: Beroep op de wetenschap : Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940. Utrecht, 1999, p. 64-75, 160-161.

Douwe Draaisma, The age of precision : F.C. Donders and the measurement of mind, Nijmegen, 2002.

Wikipedia

Biography F.C. Donders (op website Donders Insitute)

Catalogus Professorum

Collectie Oogheelkunde

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: U-MUS: Do ...
Groei:afgesloten