Collectie Visscher

Lodewijk Gerard Visscher (1797-1859)

Dr. Lodewijk Gerard Visscher werd op 1 maart 1797 geboren te Breda. In 1814 werd hij aangesteld tot ambtenaar bij het Departement van FinanciĆ«n in Den Haag en in 1817 volgde zijn benoeming controleur der directe belastingen in Brussel. In 1825 publiceerde hij Over het herstel en de invoering der Nederlandsche taal. Dit gaf Koning Willem I aanleiding om Visscher in 1826 te benoemen tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde te Leuven. Dit bleef hij tot de Belgische Optand van 1830. Van 1831-1834 was Visscher hoogleraar Nederlands en retorica te Utrecht van en van 1834 tot zijn overlijden hoogleraar bespiegelende wijsbegeerte en letteren. Op 26 janauri 1837 werd Visscher benoemd tot doctor honoris causa van de Universiteit Utrecht. Hij was tevens rector magnificus van de Universiteit Utrecht van 1837-1838 en 1856-1857. Hij overleed op 26 januari 1859 te Utrecht. Visscher was een der oprichters van het Historisch Genootschap.

Onderwerp:

Nederlandse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:nader te bepalen [1567-1783?]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

voor een klein deel ontsloten via de computercatalogus op provenance Visscher, L. G.

Algemene literatuur:

Catalogus der bibliotheek van wijlen den weled. hooggel. heer L.G. Visscher, in leven Hoogleraar in de Nederlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde aan de Hoogeschool te Utrecht, welke ... zal worden verkocht ... ten huize van de Boekhandelaren Kemink en Zoon, te Utrecht op Dingsdag, den 24 Mei 1859 .. Utrecht, 1859.

Dr. Wap, "Lodewijk Gerard Visscher", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1859, p. 66-78.

Hajo Brugmans, "Visscher (Dr. Lodewijk Gerard)", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 4 (1918) kol. 1388-1398.

Wikipedia (Duits)

Catalogus Professorum

Groei:afgesloten