Collectie Van Andel

 

Cornelis Pieter van Andel (1922-2000)

Dr. Cornelis Pieter van Andel werd op 14 juni 1922 geboren in Utrecht. Hij promoveerde in 1961 aan de Universiteit van Utrecht op de studie "Gerhard Tersteegen". Van Andel was aanvankelijk predikant in achtereenvolgens Durgerdam (1947), Scharnegoutum (1953) en Utrecht (1959). In 1968 werd hij  benoemd tot fulltime secretaris van de hervormde raad voor kerk en theologie, van de raad voor het verband met andere kerken en van het hervormd beraad over de verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Van Andel ging in 1987 met emeritaat. Hij overleed in zijn woonplaats Bosch en Duin op 1 april 2000.

Gerhard Tersteegen (1697-1769) was een protestantse, geestelijke lieddichter en mysticus. Hij geldt nu als belangrijk vertegenwoordiger van het Nederrijnse piëtisme.

Onderwerp:

publicaties over van en over Gerhard Tersteegen, mystiek

Jaar uitgave:1782-1986
Omvang:66 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Andel, Cornelis Pieter van

Algemene literatuur:

Tersteegen (Wikipedia, Nederlands)

Tersteegen (Wikipedia, Engels)

C.P.van Andel (hrsg.). Gerhard Tersteegen. Briefe in Niederlandischer Sprache. Göttingen, 1982.

C.P.van Andel. "G. Tersteegen en zijn Nederlandse vrienden", in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 50 (1969) 67-86.

Gerhard Tersteegen. Briefe in Niederländischer Sprache. Herausgegeben von Cornelis van Andel. Göttingen, 1982.

Dr. C. P. van Andel (77) overleden, in: Reformatorisch Dagblad 10 april 2000.

Groei:afgesloten