Collectie Janssen

 

silhouet

Leonhardt Johannes Friedrich Janssen (1806-1869)

L.J.F. Janssen werd geboren te Herwenen op 23 december 1806. Hij werd in 1824 ingeschreven als student theologie in Utrecht. In 1931 werd Janssen predikant van de Ned. Herv. Kerk te Nederlangbroek. Hetzelfde jaar nam hij ontslag. Janssen vestigde zich te Zevenaar en begon daar met een studie van Romeinse oudheden. Van 1835-1868 was hij (adjunct)conservator van het Museum voor Oudheden (Leiden). Janssen schreef zeer veel over oudheidkunde. In 1836 werd hij honoris causa te Utrecht tot doctor in de letteren benoemd. Van 1860-1862 was hij redacteur van de Konst- en Letterbode.

Vanaf het begin had Janssen een slechte relatie met zijn directeur Conradus Leemans (1809-1893). Als gevolg hiervan verliet Janssen het museum in 1869 om directeur te worden van het Rijks Penningenkabinet. Nadat hij hier een klein jaar werkte stierf Janssen aan een hartaanval in het stadsziekenhuis te Rotterdam op 22 juli 1869.

Door al zijn werk voor de Nederlandse archeologie legde Janssen de basis voor de rol die de RMO heeft gespeeld en nog steeds speelt in de archeologie in Nederland.

Onderwerp:

archeologie, oudheidkunde, Nederland

Jaar uitgave:1833-1870
Omvang:191 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Janssen, Leonhardt Johannes Friedrich (1806-1869)

Algemene literatuur:

J.C.G. Boot, "Levensbericht van L.J.F. Janssen", in: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1869, p. 1-10.

J.T. Bodel Nijenhuis, "Levensbericht van Dr. L.J.F. Janssen" in:  Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden; 1869-1870. p. 3-47.

Catalogue de la bibliothèque d'histoire, d'archéologie etc. delaissée par feu Dr. L.J.F. Janssen ... : le vente se fera 28 Mars 1870 ... sous la direction de S.C. van Doesburgh, Libraire. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1870.

Brugmans, "Janssen (dr. Leonardt Johannes Friedrich)", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 4 (1918) kol. 811-812.

G.M.C. Kramer-Clobus, "L.J.F. Janssen (1806-1869) : an inventory of his notes on archaeological findspots in the Netherlands", in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 28 (1978) 441-544.

Wout Arentzen, De verzameling L.J.F. Janssen. Utrecht, 2005.

Wout Arentzen, L. J. F. Janssen en de Hunen. Utrecht, 2006.

Wilma Braun-Paschedag en Heleen A. Hasselbach en Wout Arentzen, L.J.F. Janssen (1806-1869) : twee bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie. Amersfoort, 2006 (met bibliografie van L.J.F. Janssen).

DBNL

The Online Books Page (online books by L.J.F. Janssen)

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur ODL ...
Groei:afgesloten