Collectie Landelijk Expertisecentrum Verpleging en verzorging

Landelijk Expertisecentrum Verpleging en verzorging

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) werd opgericht (als het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging) in 1993 en is gevestigd te Utrecht.

Het Expertisecentrum stelt zich ten doel de professionele beroepsuitoefening van de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden te bevorderen.
Het LEVV beheert een viertal databanken waarin u relevante en actuele informatie over de verpleegkundige en verzorgende beroepspraktijk kunt vinden.

Per 1 januari 2011 is het LEVV gefuseerd met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en met de beroepsvereniging Sting.

De collectie is in 2008(?) overgedragen aan de Medische Bibliotheek Utrecht (MBU). De collectie is ontdubbeld. Recente boeken en relevant voor de thema’s in UMC werden van een MBU signatuur voorzien. Oude jaargangen van tijdschriften, voor zover uniek of aanvullend op het bezit van de MBU zijn ook opgenomen.

In 2010 is de collectie overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, locatie Uithof.

Onderwerp:

verpleegkunde

Jaar uitgave:1993-2007
Omvang:ruim 429 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst ontbreekt

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & verzorging

Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 2008(?)