Collectie Van Moerkerken

Pieter Hendrik van Moerkerken (1877-1951)

Pieter Hendrik (Piet) van Moerkerken Junior werd op 17 februari 1877 te Middelburg geboren als zoon van een leraar Nederlands. In 1882 verhuisde de familie naar Utrecht, waar hij zijn jeugd doorbracht. Na zijn gymnasiumdiploma behaald te hebben, vertrekt hij in 1895 naar Laren als leerling van de schilder Antoon Derkinderen, maar na een jaar verlaat hij diens atelier en gaat hij Nederlands studeren in Utrecht. Ondanks zijn afkeer van de wetenschap promoveert hij cum laude op het proefschrift De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen (1904) en hij wordt leraar Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde op een HBS in Haarlem. Als schrijver breekt hij door met zijn romans De ondergang van het dorp (1913) en De bevrijders (1914). In 1926 wordt Van Moerkerken benoemd tot hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en in 1934 tot plaatsvervangend hoogleraar-directeur. Naast schrijver was hij grafisch ontwerper, illustrator en criticus. Hij gebruikte soms het pseudoniem Peter Dumaar voor zijn werken.

Van Moerkerken Jr. overleed te Amsterdam op 21 maart 1951.

Onderwerp:

Nederlandse letterkunde, kluchten

Jaar uitgave:1668-1724 en 1910
Omvang:35 titels, mogelijk meer
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Moerkerken, Pieter Hendrik van

Algemene literatuur:

"Moerkerken, Prof. Dr. Pieter Hendrik van", in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 1025-1026.

Constant Leys, Leven en werk van Pieter Hendrik van Moerkerken Jr. (1877-1951) : een monografie. Leuven, 1962.

W. Gobbers, "Moerkerken jr., Pieter Hendrik van", in: Nederlandse en Vlaamse auteurs : van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp, 1985, p. 392-393.

Patrick Rooijackers, Een der zoekers uit de generatie na-tachtig: P.H. van Moerkerken en de neoromantiek. Scriptie Universiteit Utrecht, afdeling Nederlands 2002.

Wikipedia

Artindex

Opmerkingen:In 1993 schonk Emile van Moerkerken handschriftelijk en gedrukt materiaal uit de nalatenschap van zijn vader Pieter Hendrik van Moerkerken aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Het Letterkundig Museum kocht in 1999 een gelijknamige collectie Van Moerkerken aan.
Groei:afgesloten
Overige informatie:bijeengeplaatst op de signaturen Z oct 3055, 3058-3059, 3111 en 3115