Collectie Utrechts Oud-Studentenfonds

Het Utrechts Universiteitsfonds werd in 1886 opgericht als Vereeniging tot instandhouding van het Utrechts Oud-Studentenfonds en is gevestigd te Utrecht. De vereniging heeft tot doel "de bevordering van den bloei van den Utrechtsche Rijksuniversiteit". Dit o.a. door de aanschaffing van boekwerken en instrumenten. Mede-oprichter en eerste voorzitter was Dr. Agnites Vrolik. In 1920 was Mr.Dr. W.H.J. Royaards president van dit fonds.

De naam van deze vereniging in 1932 gewijzigd in Utrechts Universiteitsfonds. In 1949 kreeg het fonds nieuwe statuten en konden niet alleen oud-studenten maar ook curatoren en wetenschappelijke medewerkers lid worden.

Het fonds heeft de bevoegdheid tot het instellen en opheffen van bijzondere leerstoelen. Zo werd bij K.B. van 6-2-1950  de vereniging bevoegd om aan de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in de biologische physica en een in de Turkse en Slavische talen en letterkunden te vestigen en bij K.B van 5 september 1960 werd de vereniging bevoegd om aan de rijksuniversiteit te Utrecht een bijzondere leerstoel te vestigen in de pathopsychologie.

Het Utrechts Universiteitsfonds is thans een stichting.

Onderwerp:

onderwijs, wetenschappen

Jaar uitgave:1628-na 1901
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Utrechts Oud-Studentenfonds (Utrecht)

Algemene literatuur:

C.H. van Herwerden, "Het oud-studentenfonds der rijksuniversiteit te Utrecht", in: Minerva : algemeen Nederlandsch studentenweekblad 12 (1887) 25-26.

H.P.L.C. de Kruyff, "De vereeniging tot instandhouding van het oud-studentenfonds te Utrecht", in: Minerva : algemeen Nederlandsch studentenweekblad 18 (1893) 497-498.

C.P. Cohen Stuart, "Het oud-studentenfonds te Utrecht", in: Alma Mater : veertiendaagsch blad ter behartiging van algemeen Nederlandsche studentenbelangen 1 (1912) 207.

"100 jaar Utrechts Universiteitsfonds 1886-1986", in: Post iucundam iuventutem : orgaan van het Utrechts Universiteitsfonds 1986, p. 4-11.

Armand Heijnen, 125 jaar Utrechts Universiteitsfonds. [Utrecht], 2011.

Website

Groei:nader te bepalen