Collectie Rueb

Adolf Stefanus Rueb (1806-1854)

A.S. Rueb werd geboren op 3 januari 1806 te Rotterdam. Nadat hij de Latijnse school in zijn geboortestad had bezocht ging hij wis- en natuurkunde studeren in Utrecht. Daar promoveerde hij te Utrecht 1834 op het proefschrift Specimen inaugurale de motu gyratorio corporis rigidi, nulla vi acceleratrice sollicitati. In 1836 werd hij benoemd tot tweede onderwijzer in de wiskunde aan het Utrechts Gymnasium. In 1838 nam hij ontslag om op reis te gaan langs buitenlandse wetenschappelijke instellingen, in het bijzonder degene in betrekking tot de sterrenkunde. In 1840 werd hij benoemd tot observator bij de Sterrenwacht van de Universiteit Utrecht. In 1843 werd hij benoemd tot lector in de sterrenkunde bij dezelfde sterrenwacht. Daarnaast was Rueb nog directielid van het Leesmuseum Utrecht en algemeen secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap.

Hij was gehuwd met Johanna Sophia Numan, dochter van Alexander Numan hoogleraar-directeur van 's Rijksveeartsenijschool te Utrecht. Dr. Rueb overleed te Utrecht op 13 maart 1854.

Onderwerp:

sterrenkunde

Jaar uitgave:1801-1854
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:handschrift: brieven, 1 dagboek
Ontsluiting:

ontsloten via de Catalogus Epistularum Neerlandicarum

Algemene literatuur:

 [Veilingcatalogus boeken over mathesis en astronomie nagelaten door wijlen de WelEd. ZeerGel. Heeren Dr. A.S. Rueb en Dr. J.G.H. Swellengrebel, 20 December 1854]. Utrecht : Kemink en Zoon, 1855.

"Levensberigt van A. S. Rueb", in: Album der natuur : een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand 7 (1855) 1-5.

"Rueb", in: Nederland's Patriciaat 48

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: Hs 1152
Groei:afgesloten
Overige informatie:Rueb schreef een "Dagboek der sterrekundige waarnemingen, gedaan op de Sterrewacht te Utrecht", bestaande uit 6 onderdelen. De waarnemingen lopen van 1 augustus 1840 tot en met 24 mei 1851. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs 17 B 132