Collectie De Pauw

Titelblad proefschrift

Johannes Cornelis de Pauw (1684-1748)  

Johannes (Johan) Cornelis de Pauw werd remonstrants gedoopt te Utrecht op 6 januari 1684 als zoon van de Utrechtse advocaat Quirinus de Pauw en Johanna Ansloo. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. De Pauw promoveerde op 1 februari 1704 op het proefschrift Disputatio juridica inauguralis, exhibens quasdam conjecturas ex jure civili. Hij schreef enkele filologische werken, onder zijn eigen naam en onder het pseudoniem Philargyrius Cantabrigiensis. Hij was advocaat bij het Hof van Utrecht, kanunnik en vice-deken van St. Jan te Utrecht en kameraar van de Lekdijk Bovendams.

De Pauw werd ongehuwd begraven te Utrecht op 8 oktober 1748.

Zijn bibliotheek werd in 1750 op een veiling door de Universiteitsbibliotheek aangekocht. Hiervoor was een bedrag van 300 gulden beschikbaar gesteld. Een aantal werken van eigen hand had De Pauw aan de bibliotheek geschonken.

Onderwerp:

klassieke talen (Grieks, Latijn)

Jaar uitgave:nader te bepalen
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, p. 115 en 264.

Catalogus exquisitissimorum librorum in omni scientiarum genere, quibus olim usus fuit Joh. Corn. de Pauw. Horum publica auctio habebitur die 13. Aprilis 1750. Trajecti ad Rhenum : apud Guil. et Guil. Henr. Croon et Herm. et Joh. Besseling, [1750].

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 15 (1872), p. 141-142.

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1750