Collectie Broers

     

Silhouette van Broers als jongen (links), litho van P.W. van de Weijer uit ca. 1865 naar een foto van W.C. van Dijk uit die tijd (rechts).

 

Hendrik Jan Broers (1815-1876) 

Hendrik Jan (Hein) Broers werd geboren op 9 oktober 1815 te Utrecht. Nadat hij het Stedelijk Gymnasium doorlopen had, werd Broers op 1 september 1832 ingeschreven als student medicijnen aan de universiteit van Utrecht. In 1839 promoveerde hij magna cum laude als medicus en een jaar later als verloskundige. Vanaf 1839 was Broers "praktiserend genees­heer" en met ingang van 15 februari 1840 werd hij tevens benoemd tot stadsdokter. In februari 1848 nam Broers ontslag als stadsdokter.

In 1849 was Broers mede-oprichter van de Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunde, afdeling Utrecht. In 1855 werd hij lid van de Gezondheidscommissie van deze stad. Broers trad tevens toe tot de Commissie ter bevordering van de koepok-inenting. In hetzelfde jaar stichtte hij de ‘Eerste Maatschappij tot verbetering van woningen’ en beijverde zich om ook een ‘Vereeniging tot bevordering der volksgezondheid’ in het leven te roepen. In 1866 speelde Dr. Broers een grote rol bij de bestrijding van de cholera binnen Utrecht.

Toen hij in 1872 vanwege zijn zwak gestel en een verslechtering van zijn gezichtsvermogen zijn praktijk moest neerleggen, ontving hij de gouden erepenning van de gemeente Utrecht. Een eerbewijs dat zelden in goud werd uitgereikt. Uiteindelijk werd hij zelfs blind.

Dr. Broers vestigde zich te Putten, waar hij artikelen voor tijdschriften dicteerde onder het hem geheel karakteriseerende pseudoniem ‘De blinde Putter’. Een jaar later keerde hij weer met zijn gezin terug naar Utrecht.

Vanaf 1847 alleen en sinds 1849 met prof.dr. L.C. van Goudoever redigeerde Broers het Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde, ziekten der vrouwen en der kinderen. Hij had ook een grote historische belangstelling. Behalve talrijke bijdragen in de Tijdstroom (waarvan hij lid van de redactie was) schreef Broers o.a.: Utrecht, historische wandelingen (Utrecht, 1874, 2e druk Utrecht, 1875) en "Schetsen uit het dagboek van een' geneesheer", in: Nederland 1853, nr. 9.

Hij overleed te Utrecht op 20 januari 1876.

Dr. Broers was een verwoed verzamelaar. Zijn collectie boeken omvatte meer dan 2300 titels. Daarnaast kwamen 700 kavels gravures en historische platen onder de hamer, alsmede 50 grotere en kleinere schilderijen, waaronder een Holbein. Tevens stond hij bekend om zijn collectie medische preparaten en instrumenten. In zijn collectie werd ook het ivoren handvat van het statie-zwaard van Cornelis Tromp aangetroffen.

Op de veiling van de bibliotheek van dr. H.J. Broers in 1873 kocht de Universiteitsbibliotheek Utrecht ca. 275 boeken.

Onderwerp:

geneeskunde, gynaecologie

Jaar uitgave:1607-1678
Omvang:ca. 275 boeken
Documentsoort:gedrukt werk: boeken, pamfletten
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance: Broers, H.I.

Algemene literatuur:

Catalogue d'une collection de livres, gravures, peintures assemblée par Mr. H.J. Broers, docteur en médecine à Utrecht : la vente aura lieu le 8 mars 1873 et jours suivants par le ministère du notaire C.G. de Balbian van Doorn, au domicile et sous la direction de J.L. Beijers, libraire. Utrecht, Beijers, 1873.

[W.M.C.] Regt, Broers (Hendrik Jan), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 6 (1924) 212.

C. Offringa, "Burgerzin en wetenschap; een eerste aanzet tot milieubeheer in Utrecht", in: Jaarboek Oud-Utrecht 1972, p. 164-187 (met name 184-187).

J.N. van der Meulen, "Hendrik Jan Broers (1815-1876) : arts", in: Utrechtse biografieën : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters 4 (1997) 35-40.

Opmerkingen:pampletten zijn geplaatst op signatuur O oct 2264
Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1873