Collectie Ferwerda

NB: De Collectie Ferwerda is niet meer bewaard gebleven

 

Saskia Ferwerda (1910-1984)

Saskia Ferwerda werd op 15 april 1910 in Renkum geboren, waar haar vader als kunstschilder werkzaam was. Ze ging niet naar de lagere school, maar kreeg huisonderwijs van haar moeder. In 1928 legde Ferwerda het eindexamen af op het Stedelijk Gymnasium te Arnhem. Ze studeerde Nederlands in Amsterdam met als bijvakken Sanskriet, Deens en Oud-IJslands. Ferwerda promoveerde in 1950 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Holberg en Holland. In hetzelfde jaar werd zij privaatdocent in de Deense taal- en letterkunde aan de universiteit van Utrecht. In 1958 werd dit docentschap omgezet in een lectoraat in de Scandinavische taal- en letterkunde. Ferwerda gaf ook les aan de Landbouwhoogeschool te Wagenignen. Daarnaast bracht ze een reeks vertalingen uit de Scandinavische talen op haar naam. Wegens haar bijzondere verdienste voor het onderwijs kreeg Ferwerda zowel een Deense, een Noorse als een Zweedse onderschijding. In 1977 moest ze om gezondheidsredenen vroegtijdig afscheid nemen. Saskia Ferwerda overleed te Utrecht op 29 januari 1984.

Kort voor haar dood besliste Saskia Ferwerda dat uit de verkoop van het niet-Scandinavische deel van haar omvangrijke en kwalitatief waardevolle privĂ©-bibliotheek een fonds zou worden opgericht voor het uitgeven van vertaalde Scandinavische letterkunde. Na haar dood verschenen drie titels bij uitgeverij Athabasca te Utrecht in de Saskia Ferwerda Reeks. Het Scandinavische deel werd door haar familie in 1984 of iets later geschonken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dit deel van de collectie kwam terecht bij het Instituut voor Scandinavische Taal- en Letterkunde, Lucas Bolwerk 11. Toen dit pand een andere bestemming kreeg werden de boeken in 1986 of 1987 afgestoten. De Universiteitsbibliotheek bezit zelf nog minstens 1 boek van Dr. Ferwerda dat tijdens haar leven werd geschonken.

Onderwerp:

Deense, Zweedse en Noorse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:nader te bepalen [20e eeuw?]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nader te bepalen

Algemene literatuur:

Amy van Marken, "Saskia Ferwerda. Renkum 15 april 1910-Utrecht 29 januari 1984", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1984-1985, p. 90-85.

Marijke Keitz, "In memoriam mw dr S. Ferwerda", in: Ublad, 9-3-1984, p. 15.

Opmerkingen:brieven tussen Saskia Ferwerda en Pierre Henri Ritter bevinden zich in het Archief Ritter
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1984(?), afgestoten 1986 of 1987