Collectie Roijaards van den Ham

Willem Jan Roijaards van den Ham (1829-1897)

Mr. W.J. Roijaards (ook bekend als Royaards van den Ham) is geboren als Willem Jan Roijaards op 1 januari 1829 in Utrecht als zoon van Herman Johan Roijaards. Hij studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1855 promoveerde op stellingen. Roijaards was advocaat van 1855-1867, lid van de gemeenteraad van Utrecht 1861-1897, wethouder van Openbare Werken 1865-1888, lid van de Provinciale Staten van Utrecht 1875-1889, lid van de Tweede Kamer 1888-1897 en had daarnaast vele andere bestuurlijke functies. Roijaards was heer van den Ham sinds 1857, van den Engh sinds 1868. Roijaards van den Ham overleed te Utrecht op 2 maart 1897. De Royaards van den Hamkade in Utrecht is naar hem genoemd.

Roijaards van den Ham was gehuwd met Jacoba Margaretha barones Taets van Amerongen.

Hij was een verwoed verzamelaar van boeken, handschriften, archivalia, schilderijen en munten.

In 1892 schonk Roijaards van den Ham aan de Universiteitsbibliotheek een Delftse Bijbel (D fol 420 rariora).

In 1899 kreeg de Universiteitsbibliotheek Utrecht een buitengewone subsidie van f 2000,- voor aankopen op de veiling van Roijaards bij Beijers in 1899. Er konden toen 75 veilingnummers worden aangekocht, waaronder de incunabel van het Freeska Landriucht en het handschrift van Johannes de Beka: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (Hs. 1803 (Hs 8 C 33 [deel 2]).

Na het overlijden van zijn vrouw in 1910 werd de kunstcollectie geveild bij veilinghuis Frederik Muller en Co. en ook nog boeken.

Onderwerp:

nader te bepalen

Jaar uitgave:nader te bepalen [ca. 1450 - 1688?]
Omvang:75 titels
Documentsoort:handschrift
Ontsluiting:

voor een klein deel ontsloten via de computercatalogus op de provenances Roijaards van den Ham, Willem Jan (1829-1897) en Royaards (fam.)

gedigitaliseerd zijn:

HSS: Hs 6 D 20 La discipline Ecclesiastique, arrestée par resolutions des Synodes generaulx , des Eglises reformées du Royaume de France ...

E oct 1272 Christliche Gebet, die man daheim in Heusern, und in der Kirchen brauchen mag.

L oct 2809 dl 1 Paulus Voet, Disputatio juridica de justitia et jure ad tit. 1 et 2 lib. 1 Instit. prima.

Algemene literatuur:

Catalogue de la grande collection exquise de livres imprimés et manuscrits, cartes, portraits et estampes provenant de M. W.J. Roijaards van den Ham. Utrecht, Beijers, 1899. (Pt. 1: Sciences et lettres. - 1898. Pt. 2: Histoire et géographie. Généalogie. Héraldique. Numismatique. - 1899. Pt. 3: Arts. Livres illustrés. Editions de luxe. Portraits et estampes).

Tableaux modernes : aquarelles et dessins : collection de feu madame douairière W.J. Royaards van den Ham à Utrecht : la vente aura lieu à Amsterdam le 8 novembre 1910 ... sous la direction de Frederik Muller & Cie. Amsterdam, 1910.

Veilingcatalogus, boeken van Douairière W. J. Royaards van den Ham ... [et al.], 26 november 1910 / Frederik Muller & Co. Amsterdam, 1910.

Antiquités et objets d'art : dépendant des successions Me douière Mr W.J. Royaards van den Ham à Utrecht ... : la vente aura lieu à Amsterdam du 22 au 26 novembre 1910 ... sous la direction de Frederik Muller & Cie. Amsterdam, 1910.

"Mr. W. J. Royaards van den Ham †", in: ...? (1897).

d.W., "Mr. W.J. Royaards van den Ham", in: ... [Utrechtsch jaarboekje?], 1898, p. [259]-267.

"In memoriam  Mr. W.J. Royaards van den Ham", in: Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 5 (1897) 156.

Wikpedia

Mr. W.J. Roijaards van den Ham (Parlement & Politiek)

De verzamelaar Royaards van den Ham (website Ridderschapkwartier)

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1899