Collectie Bella Jansen

Bella Jansen (1889-1956)

Dr. Barbara (Bella) Jansen werd op 14 september 1889 geboren te Utrecht. Zij promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1923 op het proefschrift Tristan und Parzival: ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Bella was lerares Duits, geschiedenis en godsdienst aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht van 1919-1955, van 1933-1945 tevens conrector, docent didactiek en methodiek van het Duits Universiteit Utrecht 1947-1948 en docent aan het Christelijk Lyceum in Zeist. Zij was ook vertaalster. Dr. Jansen overleed op 1 februari 1956 te Utrecht.

Zij schonk boeken aan de Universiteitsbibliotheek in 1939 of 1940 en in 1945(?).

Onderwerp:Duitse taal- en letterkunde
Jaar uitgave:ca. 1895-na 1943
Omvang:ruim 35 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Jansen, Bella

Algemene literatuur:

Dr. Bella Jansen (66 jr.) overleden, in: Utrechts Nieuwsblad, 2-2-1956.

Dr. Bella Jansen, Utrecht, 66, overleden, in: Nieuwe Leidsche Courant, 3-2-1956.

Groei:afgesloten
Overige informatie:schenkingen in 1939/1940 en 1945(?)