Collectie Lottman

Elisabeth Bernadina Maria Lottman (1919-2014)

Elisabeth Bernadina Maria (Betty) Lottman werd geboren te Rotterdam op 24 september 1919. Zij was werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Betty Lottman publiceerde over verschillende historische onderwerpen. In 2015 kreeg het Utrechts Universiteitsfonds € 25.000 uit haar vermogen ten behoeve van de collectie Keltisch. Hiervan werden 286 boeken gekocht. Het grootste deel van deze boeken zijn aan Keltisch gerelateerd, maar er zijn ook een aantal boeken met betrekking tot andere vakgebieden. Betty Lottman overleed te Haarlem op 10 oktober 2014.

Onderwerp:

Keltische taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1973-2016
Omvang:286 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Lottman, E.B.M.

Standlijst

Algemene literatuur:

Collectie Keltisch

Groei:afgesloten