Collectie Cohen

   tekening van Prof. W. Vogelsang uit 1918.

Ernest Julius Cohen (1869-1944)

Ernest Julius (Ernst) Cohen werd geboren te Amsterdam op 7 maart 1869. Cohen studeerde na de HBS in Amsterdam te hebben doorlopen Grieks en Latijn (1886-1888) en na het admissie-examen te hebben afgelegd scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1890 volgde zijn kandidaatsexamen. Het doctoraal examen werd in 1892 behaald. Op 8 november 1893 promoveerde hij bij J.H. van 't Hoff. Na zijn assistentschap op het laboratorium van Van 't Hoff werd hij in 1896 benoemd tot privaatdocent en in 1901 tot buitengewoon hoogleraar in de fysische chemie te Amsterdam. In 1902 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de fysische en anorganische chemie te Utrecht. In Utrecht was Cohen tevens directeur van het nieuwe Van 't Hoff laboratorium. Van 1915-1916 was hij tevens rector van de Universiteit Utrecht. In 1939 ging Cohen met emeritaat.

Hij was de eerste voorzitter van de Nederlandse Chemische Vereniging. Cohen werd op 6 maart 1944 in Auschwitz vermoord. Hij was een vruchtbaar schrijver. Naast een aantal boeken schreef hij meer dan 400 artikelen.

Cohen schonk in 1939 boeken (91 titels) aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

scheikunde, wetenschap, luchtschepen, zeppelins

Jaar uitgave:1803-1938
Omvang:91 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Cohen, Ernst Julius

Algemene literatuur:

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Amsterdam, 1938, p. 309.

C.A. Browne, "Dr. Ernst Cohen as historian of Chemistry", in: Journal of Chemical Education 25 (1948) 302-307.

F.G. Donnan, "Ernst Julius Cohen 1869-1944", in: Obituary Notes of Fellows of the Royal Society 5 (1948) 667-687.

H.R. Kruyt, "Levensbericht van Ernst Julius Cohen (7 Maart 1869-? Maart 1944)", in: Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1949-1950, 265-274.

H.A.M. Snelders, "Cohen, Ernest Julius", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979) p. ...

Leen Dorsman, Frits G.M. Broeyer, Bas Nugteren, Ernst Cohen, 1869-1944 : 'ik had mij vast voorgenomen, niet over mijne toekomst te denken...' : slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit Utrecht. Utrecht, 2011.

Ernst Cohen, Na driekwart eeuw. Levensherinneringen. Red. Frits Broeyer & Leen Dorsman. Utrecht, 2013.

Jorrit Smit, Purity in an Impure World : Ernst Cohen’s ‘General Chemistry’ in early 20th century Netherlands. Z.pl., 2015 (Thesis Universiteit Utrecht).

Wikipedia 

Catalogus Professorum

Ernest Julius Cohen (website Joods Monument)

Cohen, E. (website Biografie├źn Chemische Historische Groep KNCV)

Een volledige bibliografie staat in Chemisch Weekblad 15 (1918) 1452-1470; 24 (1927) 489-493; 36 (1939) 519-522; 41 (1945) 128-129.

Opmerkingen:verspreid geplaatst binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht locatie Uithof
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking 1939