Collectie Vrolik

Willem Vrolik (1801-1863) IN BEWERKING

 

Born: Amsterdam, 29-04-1801
Died: Amsterdam, 22-12-1863

 

In 1865 werd een aantal boeken uit Vroliks nalatenschap aangekocht. Al eerder werden aankopen gedaan uit de bibliotheek van zijn vader, de Amsterdamse hoogleraar Gerardus Vrolik (1775-1859).

Dit gebeurde in 1860 bij een veiling van Frederik Muller.

 

Onderwerp:

anatomie, dierkunde

Jaar uitgave:nader te bepalen [19de eeuw]
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

nader te bepalen

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus,boeken van GVrolik3 tot 8 december 1860Frederik Muller.

Veilingcatalogus, boeken van W. Vrolik, 16 tot 20 januari 1865 Frederik Muller

 

 

 

 

Wikipedia (Engels) 

 

J.van der Hoeven, Levensberigt van Willem Vrolik p. [83]-99 Jaarboek, 1863,

http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00003683.pdf

 

Sasse,Vrolik (Willem), in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek   3 (1914) kol. 1367-1368

 

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=3&page=691&view=imagePane

 

Museum Vrolik 

 

B. Baljet, "Willem Vrolik als teratoloog", in: Nederlands tijdschrift der geneeskunde  1984, 128 nr. 32, p. 1530-1534 

Groei:afgesloten