Collectie Vrolik

 

Willem Vrolik (1801-1863)  

Willem Vrolik werd geboren te Amsterdam op 29 april 1801 als zoon van hoogleraar Gerardus Vrolik (1775-1859). Willem volgde eerst colleges in Amsterdam en later in Utrecht. In 1823 promoveerde hij in Parijs als medisch doctor. 

In 1829 werd hij hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Universiteit van Groningen, en in 1831 werd hij professor in anatomie, fysiologie en natuurwetenschappen aan het Athenaeum Illustre (Universiteit van Amsterdam), waar hij de rest van zijn carrière bleef.

Vrolik leverde bijdragen op het gebied van vergelijkende anatomie en vergelijkende zoölogie, en deed ook belangrijk onderzoek naar skeletaandoeningen zoals osteogenesis imperfecta.

Willem Vrolik is bijzonder geïnteresseerd in de dierlijke anatomie en aangeboren afwijkingen. Hij breidt de verzameling van zijn vader vooral op die gebieden uit. Veel dierlijk materiaal krijgt Vrolik van de directeur van Artis, met wie hij goed bevriend is.

Na de dood van zijn vader erft Willem Vrolik het complete Museum Vrolikianum. Als Willem op zijn beurt overlijdt, komt de collectie in het bezit van het Athenaeum Illustre.

Zijn boek Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium tam naturalem quam abnormem won in 1850 de Prix Montyon van de Franse Academie van Wetenschappen. 

Vrolik overleed te Amsterdam op 22 december 1863.

In 1865 werd een aantal boeken uit Vroliks nalatenschap aangekocht. Al eerder werden aankopen gedaan uit de bibliotheek van zijn vader op een veiling van Frederik Muller in 1860.

Onderwerp:

anatomie, dierkunde

Jaar uitgave:1525-ca. 1853
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Vrolik, Willem (1816-1887)

Algemene literatuur:

Catalogue de la bibliothèque d'histoire naturelle de médecine et d'autres sciences, de feu M. G. Vrolik : dont la vente se fera lundi 3 décembre 1860 et jours suivants par le libraire Frederik Muller à Amsterdam. Amsterdam, Muller, 1863.

Catalogue de la superbe bibliothèque d'ethnographie, de zoo͏̈logie, d'anatomie comparée, etc. formée par Mr. W. Vrolik, Professeur de Zoologie et d'Anatomie Comparée à l'Athenée d'Amsterdam ... : la vente se fera le 16 Janvier 1865 ... par le Libraire Frederik Muller à Amsterdam. Amsterdam, Frederik Muller, 1865.

Wikipedia (Engels) 

 

J. van der Hoeven, "Levensberigt van Willem Vrolik", in: Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen voor den jare 1863,  p. [83]-99.

 

[J.] Sasse, " Vrolik (Willem) ", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 3 (1914) kol. 1367-1368.

 

Museum Vrolik 

 

B. Baljet, "Willem Vrolik als teratoloog", in: Nederlands tijdschrift der geneeskunde  128 (1984), nr. 32, p. 1530-1534. 

Groei:afgesloten
Overige informatie:aankoop in 1865