Collectie Vogelsang

 

Rechts: karikatuur door Cornelis Hofstede de Groot

Willem Vogelsang (1875-1954)

Willem Vogelsang werd geboren te Leiden op 9 augustus 1875. Hij groeide op in Leiden, Freiburg en Delft en volgde een gymnasiumopleiding. Omdat aan de Nederlandse universiteiten geen kunstgeschiedenis werd onderwezen studeerde Vogelsang in Freiburg, Wenen en Parijs. In 1898 promoveerde hij in München op het proefschrift Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters. In 1900 werd Vogelsang privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam en in 1903 onder-directeur van het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst. In 1907 werd hij aangesteld als Nederlands eerste Universitaire hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht, waar hij samen met zijn medewerkers een professioneel kunsthistorisch Instituut opbouwde. Van 1920 tot 1921 was Vogelsang tevens rector magnificus bij de Utrechtse universiteit. Vogelsang was ook amateurtekenaar en aquarellist. In september 1945 kreeg hij eervol ontslag.

Vogelsang overleed te Utrecht op 14 december 1954. 

Vogelsang gebruikte bij zijn colleges zogeheten collegeplaten, die hij speciaal liet maken door de tekenaar Piet Swillens (1890-1963).

Onderwerp:

kunstgeschiedenis

Jaar uitgave:ca. 1880 - ca. 1947
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:gedrukt werk: voornamelijk tentoonstellingscatalogi
Ontsluiting:

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Vogelsang, Willem

Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van W. Vogelsang ... [et al.], 24 tot 25 maart 1955. Utrecht : J.L. Beijers, 1955.

Willem Vogelsang, 1875 - 9 augustus - 1950 : commentarii aangeboden door zijn vrienden ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag / verzorgd door J.G. van Gelder [et al.]. Wormerveer, 1950.

J.G. van Gelder, In memoriam Willem Vogelsang, 1875-1954, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1954/55) 15-20.

v. C[ampen]., "Professor doctor Willem Vogelsang  †. 1875-1954", in: Maandblad van "Oud-Utrecht", 28 (1954) 1-2.

P.T.A. Swillens, "Professor Vogelsang als tekenaar", in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 6 (1955)  10-19.

Arnoud Odding, Ein durchaus Paedagogischer Mensch : Willem Vogelsang achttienhondervijfenzeventig - negentienhondervierenvijftig. Doctoraalscriptie Kunsthistorisch Instituut Universiteit Leiden 1994.

Annemieke Hoogenboom, "Kunstgeschiedenis aan de universiteit : Willem Vogelsang (1875-1954) en Wilhelm Martin (1876-1954)", in: Kunstgeschiedenis in Nederland : negen opstellen / onder red. van Peter Hecht, Annemieke Hoogenboom en Chris Stolwijk. Amsterdam : Prometheus, 1998, 25-43.

Annemieke Hoogenboom, De evolutie van de compositie : de kunsthistorische onderwijsplaten van Willem Vogelsang (1875-1954). Vianen : Optima, 2007. (Nobelreeks ; 19).

Wikipedia

Catalogus Professorum

RKDartists&

Dictionary of art historians

Opmerkingen:zijn archief bevindt zich bij de RKD
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking