Collectie Familie Brandts Buys

Familie Brandts Buys

Het geslacht Brandts Buys dat talrijke musici heeft voortgebracht, gaat terug tot de 16de eeuw (oorspronkelijk Buus of Buys, sinds het begin van de 19de eeuw Brandts Buys).

 

Johann Sebastian Brandts Buijs (1905-1959)

Johann Sebastian (Hans) Brandts Buijs werd geboren te Warnsveld 28 juni 1905. Hij was dirigent, klavecinist, muziekauteur, componist en vooraanstaand kenner van werk en leven van Johann Sebastian Bach. Brandts Buijs ricchte in 1941 het USKO (Utrechts Studenten Koor en Orkest op. Hij overleed te Hilversum op 21 februari 1959.

 

In 1917/1918 schonk de familie Brandts Buijs uit Utrecht een collectie muziekwerken aan het Centraal Muzieklitteratuur Fonds.

In 1960 werden een aantal partituren aangekocht uit collectie Hans Brandts Buys.

 

IN BEWERKING

Onderwerp:

muziek

Jaar uitgave:ca. 1652-ca. 1900
Omvang:nader te bepalen
Documentsoort:handschrift: bladmuziek, muziekstukken; microfilms'; gedrukt werk
Ontsluiting:

de aankoop uit de collectie van Hans Brandts Buys is gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance Brandts Buys, Hans

Hs. 20 A 2 28 eenstemmige melodie├źn

Hs. 20 A 5 Handschrift Camphuysen 

Hs. 20 A 6 Musijckboek van H. D. Hanekuijk

Hs. 20 A 7 Handschrift Ferwerda

Hs. 20 A 8 Verzameling muziekstukken

Hs. 20 A 9 Handschrift Spriet

Hs. 20 A 10 Handschrift Kethel 

Hs. 20 A 12 Divert. de musique

Hs. 20 A 14 Muzyk voor het clavier

Hs. 20 A 21 (olim LBMUZ:Rar Mso-18) Handschrift Hulkenroy

Hs. 20 A 22 Muziek voor klavier

Hs. 20 B 9 Handschrift Gresse 

Algemene literatuur:

Brandts Buys (familie) Wikipedia

W. Paap, "In memoriam Hans Brandts Buys. 28.6.1905-21.2.1959", in: Mens & melodie : algemeen Nederlandsch maandblad voor muziek 14 (1959) 65-68.

C. von Gleich, "Brandts Buijs, Johann Sebastian (bekend onder de naam Hans Brandts Buys)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979) ...

Margreet van Rooijen, Hans Brandts Buys : 'een vurig apostel der muziek' (Wouter Paap). Zpl., 1996 (Doctoraalscriptie Muziekwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht, maart 1996).

Eduard van Hengel, "Hans Brandts Buys bracht oude muziek naar Utrecht : halve eeuw Bach Cantate Utrecht", in: Kerk in de stad, 24 (april 2017) 16.

"Gemeente kocht muziekwerken H. Brandts Buys", in: Utrechtsch Nieuwsblad, 10 juni 1960, p. 4.

 

The Camphuysen manuscript

Collectie Muziekwetenschap

Opmerkingen:de Muziekafdeling van het Haags Gemeentemuseum bezit archivalia waaronder muziekhandschriften van 4 leden van de familie Brandts Buys
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1917/18, aankoop in 1960