Collectie Schimmel

William Frank Schimmel (1910-1979)

William Frank Schimmel werd te Soerabaja geboren op 3 januari 1910 als zoon van mr. dr. W.F. Schimmel, advocaat en directeur van de Nieuw Soerabajasche Courant. In 1936 woonde Schimmel in Den Haag. Hij was journalist en correspondent van Reuter. In 1941 was hij redacteur en plaatsvervandend hoofdredacteur van de Residentiebode 

"Bij beschikking van de Raad van Beroep voor de Perszuivering dd. 12 Mei 1949 is William Frank Schimmel, geboren 3 Januari 1910, wonende te Batavia, Postweg Noord 53, niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep tegen de schriftelijke uitspraak van de Commissie voor de Perszuivering van 17 December 1948, waarbij W. F. Schimmel, voornoemd, definitief is ontzet van het recht om werkzaam te zijn in een journalistieke of leidende niet-journalistieke functie in het perswezen voor de tijd van vijf jaren, ingaande op de dag dier uitspraak."

Schimmel overleed op 16 februari 1979.

De collectie is in de jaren '70 terechtgekomen in de bibliotheek van het Kunsthistorisch Instituut en later overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

 

Onderwerp:

toerisme, geografie, Groot-Brittanniƫ

Jaar uitgave:1887-1974
Omvang:ca. 57 titels
Documentsoort:gedrukt werk: reisgidsen
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Schimmel, ...

Opmerkingen:bijeengeplaatst op de signaturen MODA 601-659
Groei:afgesloten
Overige informatie:geschenk of aankoop in de periode 1974-1979(?)