Collectie microfilms en facsimile's van insulaire handschriften

  Boek van Ballymote (facsimile)

Collectie van 18 microfilms, 6 sets fotokopieën en 21 gedrukte facsimile's van insulaire (vooral Ierse en middeleeuwse) handschriften. De microfilms en fotokopieën zijn in 2005 of later door de opleiding Keltische Talen en Cultuur aangeschaft. De facsimile's zijn voor het merendeel onderdeel van de Collectie Van Hamel. De facsimile's omvatten handschriften zoals het Boek van Kells, Lebor na hUidre, Boek van Leinster, Boek van Ballymote en het Boek van Lecan. 

Onderwerp:

Keltische taal- en letterkunde, middeleeuwse geschiedenis

Jaar uitgave:1870 - heden
Omvang:45 titels
Documentsoort:microfilm, fotokopie, gedrukt
Ontsluiting:

List of microfilms and facsimiles of insular manuscripts related to Celtic Studies in the University Library of Utrecht (link)

Algemene literatuur:

J. J. Alexander (red.), A survey of manuscripts illuminated in the British Isles. 6 vols (Londen, 1975-1996).

Donnchadh Ó Corráin, Clavis litterarum Hibernensium. Medieval Irish books & texts (c. 400 - c. 1600). 3 vols (Turnhout, 2017).

Timothy O'Neill, The Irish hand: scribes and their manuscripts from the earliest times (Cork, 2014).

website: Irish Scripts on Screen (ISOS)

website: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: CODECS; Tionscadal na Nod

Collectie Keltisch

Groei:wellicht