Collectie Bijsterbos

Joannes Christianus Bijsterbos (1814-1898)

Johannes Christiaan Bijsterbos (ook Johan Christia(a)n) werd geboren op 16 augustus 1814 te Kampen. In 1833 werd hij in Utrecht ingeschreven en in 1839 promoveerde hij bij Jan Ackersdijck op een rechtsgeleerd onderwerp. In de periode 1850-1885 vervulde Bijsterbos verschillende functies binnen de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel en in 1857 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlansche Leeuw. Van beroep was hij Luitenant ter Zee en belastingontvanger. Bijsterbos overleed op 13 oktober 1898 te Zwolle, 84 jaar oud. Bij leven bracht hij een gevarieerde verzameling collegedictaten bijeen, vermoedelijk allen daterend uit het midden van de 19e eeuw.

Om beginnende onderzoekers op het terrein van Overijsselse gewestelijke en lokale geschiedenis aan te moedigen, heeft de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis in 1990 de Bijsterbosprijs ingesteld, genoemd naar mr. J.C. Bijsterbos.

Onderwerp:

Nederlands recht, rechtsfilosofie, statistiek, staatswetenschappen, theoretische wijsbegeerte, grammatica, etc.

Jaar uitgave:nader te bepalen [19e eeuw]
Omvang:ca. 2 m
Documentsoort:handschrift: collegedictaten en excerpten
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Bijsterbos (Mr. Johan Christian), in: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. Amsterdam, 1888-1891.

A.J. Gevers, "Johann Christian Bijsterbos (1814-1898)" op: Wie is Wie In Overijssel (website)

Aantekeningen van J.C. Bijsterbos (in de handschriftenverzameling van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis)

Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken door de Universiteitbibliotheek Leiden, 1954.