Collectie Handlijnkunde

 

 

Dr. Jan Heering, geoloog-paleontoloog, werd geboren te Deventer op 28 februari 1914. Hij maakte in 1937 deel uit van de expeditie die onder leiding van prof. dr. H.A. Brouwer naar de Kleine Soenda-eilanden is gemaakt. Heering promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 1941 op het proefschrift Geological investigations in East Wetar, Alor and Poera Besar (Eastern Lesser Soenda Islands).

Hij was medewerker aan de de interfacultaire opleiding Aardrijkskunde & Prehistorie van de Universiteit Utrecht. Van 1971-1977 was Jan Heering beheerder van het Geografisch Instituut. Vanuit persoonlijke belangstelling heeft hij zijn collectie zestig jaar lang opgebouwd. In 1995 schonk Dr. Heering de collectie aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:handlijnkunde
Jaar uitgave:ca. 1900-1995
Omvang:100 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

handgeschreven lijst: titels opgenomen in het Utrechtse geautomatiseerde bestand

Algemene literatuur:

Ingrid Kloosterman, Inventaris van bronnen op het gebied van de Nederlandse parapsychologie. S.l., 2008, 12.

Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1995 geschonken door dr. J. Heering uit Bilthoven