Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Welkom

Het Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van en een inzicht in de thematische (deel)collecties van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: bibliotheek@uu.nl

Het Repertorium Bijzondere Collecties is opgebouwd uit:

 • Een inventaris van alle hierboven gedefiniĆ«erde (deel)collecties van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
 • Een databestand waarin alle in de inventaris genoemde (deel)collecties worden opgenomen, doorzoekbaar op vindplaats (Universiteitsbibliotheek of Vakgebiedsbibliotheek), naam van de collectie, samensteller, onderwerp en basisclassificatiecode

Per (deel)collectie wordt een overzicht getoond van de volgende gegevens:

 • naam van de collectie
 • kort memorandum over de samensteller (persoon of instituut) van de collectie
 • onderwerp(en)
 • globale jaren van uitgave
 • omvang
 • documentsoort
 • ontsluiting (gedrukte catalogus, inventaris etc.)
 • algemene literatuur
 • opmerkingen
 • groei
 • overige informatie (bv. jaar van schenking of aankoop)

Doorzoek de collecties >

Colofon

De 1e versie van het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties werd in 2001 gerealiseerd door een projectgroep bestaande uit Frank Heinen, Loes Kuiper-Brussen (projectleider) en Marina Muilwijk.

De gegevens betreffende de collecties zijn bijeengebracht door Koert van der Horst (handschriften) en Loes Kuiper-Brussen (gedrukte werken).

Technische realisering: Frank Heinen en Marina Muilwijk.

Grafische vormgeving: Margriet Pronk, Zeist.

De 2e versie van het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties werd gerealiseerd door Marina Muilwijk en Eduardo Silva Navarrete (nieuwe website en vormgeving) en Bart Jaski (inhoudelijk advies). Online sinds oktober 2012.