Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Over

Universiteitsbibliotheek Utrecht

De Universiteitsbibliotheek Utrecht is een betrouwbare partner voor onderzoekers, docenten en studenten op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. Wij inspireren tot ontmoeting en kennisuitwisseling. Wij zetten onze deskundigheid in om de wetenschappelijke communicatiecyclus voortdurend te verbeteren. Onze dienstverlening organiseren wij in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten de Universiteit Utrecht, waarbij wij de grenzen tussen disciplines overstijgen.

Bijzondere Collecties

Unieke, waardevolle en zeldzame drukken, handgeschreven boeken, kaarten, globes, bladmuziek en nog veel meer bijzonder materiaal vindt u bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Conservatoren, informatiespecialisten en andere experts van Bijzondere Collecties adviseren en ondersteunen onderzoekers, docenten en studenten bij hun onderzoek naar bijzonder materiaal en bij de organisatie van hun onderwijs.

Colofon

De 1e versie van het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties werd in 2001 gerealiseerd door een projectgroep bestaande uit Frank Heinen, Loes Kuiper-Brussen(projectleider) en Marina Muilwijk.

De gegevens betreffende de collecties zijn bijeengebracht door Koert van der Horst (handschriften) en Loes Kuiper-Brussen (gedrukte werken).

Technische realisering: Frank Heinen en Marina Muilwijk.

Grafische vormgeving: Margriet Pronk, Zeist.

De 2e versie van het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties werd gerealiseerd door Marina Muilwijk en Eduardo Silva Navarrete (nieuwe website en vormgeving) en Bart Jaski (inhoudelijk advies). Online sinds oktober 2012.