Collectie Barchusen

Johann Conrad Barchusen (1666-1723)

Johann Conrad Barchusen werd geboren op 16 maart 1666 te Horn, in het graafschap Lippe (Duitsland). Hij werd opgeleid tot apothekersgezel. In 1698 promoveerde hij te Utrecht, waarna hij benoemd werd tot lector in dezelfde stad. Vijf jaar later, in 1703, werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar scheikunde. Hij overleed te Utrecht op 2 oktober 1723.

Barchusen wordt wel beschouwd als de eerste hoogleraar die de scheikunde een aparte plaats als zelfstandige wetenschap binnen het universitaire onderwijs heeft gegeven. Behalve scheikunde rekende Barchusen ook botanie, natuur- en sterrenkunde tot zijn aandachtsgebieden. In zijn testament bepaalde hij dat zijn botanische boeken, die deels van eigenhandige aantekeningen waren voorzien, en alle overige werken op het terrein van de 'Historia rerum naturalium'  (natuurlijke historie), voor zover deze in de Bibliotheek van de Hogeschool ontbraken, in deze collectie opgenomen moesten worden.
Na het overlijden van Barchusen in 1723 werden 165 werken door de vroedschap in ontvangst genomen, het 'Legatum Berkhusianum', alsmede een portret van de schenker, dat nog steeds deel uitmaakt van het Utrechtse universitaire bibliotheekbezit.

In 2001 werden tijdens restauratiewerkzaamheden de resten aangetroffen van het eerste chemisch laboratorium in Utrecht. Dit werd rond 1695 in bolwerk Sonnenborgh gevestigd en stond onder leiding van Barchusen.

Onderwerp:botanie, natuurlijke historie
Jaar uitgave:ca. 1600-1720
Omvang:165 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:'Legatum Berkhusianum', in: Auctarium catalogi Bibliothecae Trajectino-Batavae. Utrecht, 1754, 39-46. via de computercatalogus zeer beperkt ontsloten op provenance: Barchusen, Johann Conrad
Algemene literatuur:

O. Hannaway, "Johann Conrad Barchusen (1666-1723) : contemporary and rival of Boerhaave", in: Ambix 14 (1967), 96-111.

J.W. van Spronsen, "Barchusen 1666-1723 : de eerste Utrechtse chemie-hoogleraar Johann Conrad Barchusen werd 300 jaar geleden geboren", in: Chemisch Weekblad 48 (1966), 604-606.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 301-305.

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 102-103.

Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Utrecht, 1993, nr. 132.

Roland Linde, "Johann Conrad Barkhausen (1666-1723) : der bedeutendste Sohn der Stadt Horn : ein biographischer Versuch über den ersten Professor für Chemie an der Universität Utrecht", in: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde 63 (1964) 69-84.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Opmerkingen:verspreid geplaatst op o.a. de signaturen O oct 50-52 en O oct 113 en R fol ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1723