Collectie Utenhove

 

Van Utenhove van Heemstede (l). Titelblad van Acht ende dertich psalmen, met den ghesanghe Marie ende Zacharie (ca. 1564) door Jan Utenhove (r)

Jacob Maurits Carel van Utenhove van Heemstede (1773-1836)

Jacob Maurits Carel van Utenhove baron van Heemstede werd geboren te Utrecht op 26 juli 1773. Hij studeerde korte tijd Rechten, Griekse en Romeinse letteren aan de Hogeschool Utrecht. Daarna schakelde hij om naar astronomie en wiskunde. Hij werd weer- en sterrenkundige bij de Utrechtse sterrenwacht, en hij hield zich bezig met het berekenen van de banen der planeten en met bepaling van plaatsen op aarde. Vervolgens werd Van Utenhove als lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 was hij buitengewoon lid van de Staten-Generaal van de Nederlanden; van 20 oktober 1818 tot 18 oktober 1830 was hij werkzaam als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verder was hij lid van wetenschappelijke genootschappen. Hij stierf te Lienden op 9 januari 1836.

Hij verzamelde een fraaie bibliotheek, vooral op het gebied van wis-, natuur- en sterrenkunde. In 1837 schonk zijn weduwe jonkvr. J.J.G. Rutgers van Rozenburg deze aan de Universiteit Utrecht.

Onderwerp:zwaartepunten: wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde; verder klassieke en moderne letterkunde, filosofie, theologie
Jaar uitgave:1478-1833
Omvang:ca. 2000 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Bibliotheca continens libros selectos in omni genere disciplinarum præcipue vero mathematicarum, Græco, Latino, Arabico, Gallo-Franco, Anglico, Germanico, et Belgico sermone conscriptos. Bruxellis, 1827. (ex. MAG: C oct 425 rariora bevat in handschrift aanvullingen door J.J. Dodt van Flensburg uit de periode 1827-1836).

Supplementum catalogi librorum qui in Bibliotheca Universitatis Rheno-Traiectinae exstant. [Composuit J.J. Dodt van Flensburg]. Utrecht, 1845: titels gemerkt met 'Bibl. Utenh.'

Standlijst

standcatalogus

ontsloten via de computercatalogus op signatuur MAG: Utenhove ... en op provenance Utenhove, J. M. C. van

Algemene literatuur:

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 305-308.

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1986, 185.

G. Moll, "Iets over Jacob Maurits Carel Baron van Utenhove van Heemstede", in: Algemeene konst- en letterbode 1839, dl. 2, p. 83-88, 98-104.

[H.G.] Römer, "Utenhove van Heemstede (Jacob Maurits Carel baron van)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 6 (1924) 1291-1292.

L.J. Dorsman, "J.M.C. van Utenhove van Heemstede (1773-1836), wis- en sterrekundige", in: Utrechtse biografieën, 2003, p. 89-194.

Wikipedia

Bestor - Belgian Science and Technology Online Resources

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Utenhove ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:geschonken in 1837 door de weduwe van J.M.C. van Utenhove