Collectie Centrale Duitsche Bibliotheek

 Prof. O.A. Oppermann

De Centrale Duitsche Bibliotheek (ook wel Centrale Duitse Bibliotheek; afgekort C.D.B.) werd op 11 november 1894 opgericht op initiatief van professor J.J.A.A. Frantzen (1853-1923). Hij bleef tot zijn dood voorzitter. Opvolgers waren o.a. prof. J.H. Scholte, prof. Th.C. van Stockum en prof. H. Sparnaay. De collectie werd voornamelijk bijeengebracht door prof. O.A. Oppermann (1873-1946).

De C.D.B. is erkend bij K.B. van 2 april 1896. De doelstelling van de vereniging is het "meer toegankelijk maken van de geschriften der nieuwere Duitsche schrijvers".

Op 19 februari 1911 werd er een overeenkomst gesloten tussen de Universiteitsbibliotheek en het bestuur van de CDB. Deze overeenkomst werd in januari 1925 vernieuwd en er werd de bepaling in opgenomen, “dat bij ontbinding der Vereeniging haar boekerij zonder een nadere overdracht van rechtswege in onbezwaard eigendom overgaat aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek".

De kleine bibliotheek van de Nederlandsch-Duitsche Vereeniging werd in 1940 aan de C.D.B. geschonken en prof. Otto Alexander Oppermann vulde haar in 1943 aan met schenking van een belangrijke collectie boeken. Tot 1976 werd de collectie nog verder aangevuld.

De C.D.B. werd in 2001 opgeheven en de in bruikleen gegeven boeken werden eigendom van de UB Utrecht. Archivalia werden ook aan de UB Utrecht overgedragen.

Onderwerp:Duitse belletrie, biografie├źn van Duitse schrijvers en filosofen
Jaar uitgave:1797-1993
Omvang:ca. 20.000 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus der Centrale Duitsche Bibliotheek : Februari 1898. Utrecht, 1898.

Catalogus der Centrale Duitsche Bibliotheek, gevestigd te Utrecht. Utrecht, 1951, 1965, 1975. 3 dln.
1951: bevat alle van 1894 tot 1949 aangeschafte boeken
1965: bevat alle van 1950 tot 1964 aangeschafte boeken
1975: bevat alle van 1965 tot 1975 aangeschafte boeken

ontsloten via de computercatalogus op provenance Centrale Duitsche Bibliotheek (Utrecht)

standcatalogus

Algemene literatuur:

B., "Utrecht - Centrale Duitsche Bibliotheek", in: Het Boek 5 (1916) 335-336.

W. Bongertman, "De Centrale Duitsche Bibliotheek", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. Utrecht, 1940, 33-37.

Gerard van Heeswijk, "Censuur in de ub 1940-1945", in: PUB : personeelsblad Universiteitsbibliotheek 13 (1993), nr. 7/8, p. 3-6.

Ferdinand van Ingen, "De Centrale Duitse Bibliotheek onder de Duitse bezetting", in: "Uten Schatschrine des Herten" : vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid. Amsterdam, 1998, 57-62.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: CDB ... en MAG: 256 - 279 en 280*
Groei:afgesloten in 1991
Overige informatie:bruikleen sinds 1894 en 1911, geschonken aan de Universiteitsbibliotheek ca. 1991