Collectie Simon van der Linde

Simon van der Linde (1905-1995)

Simon van der Linde werd geboren te Utrecht op 22 september 1905. Hij studeerde theologie in Utrecht en promoveerde aldaar in 1943. Simon is onder meer predikant geweest te Lopik, zendingspredikant vanwege de Gereformeerde Zendingsbond in Indonesië en predikant te Loenen aan de Vecht. Op 1 oktober 1954 volgde zijn benoeming tot lector aan de Universiteit Utrecht en in 1956 werd hij er buitengewoon hoogleraar. Vanaf 1 januari 1959 was hij benoemd tot gewoon hoogleraar. Zijn vakgebied bestond uit theologie en godsdienstgeschiedenis. Van der Linde overleed te Utrecht op 10 februari 1995.

Dr. Van der Linde was een hartstochtelijk bibliofiel. Ook verzamelde hij o.a. theologenportretten. De UB Utrecht kreeg al tijdens zijn leven het grootste deel van zijn uitgebreide collectie oude theologie.

In 1983 kocht de universiteitsbibliotheek de oude drukken (739 titels) uit de boekenverzameling van Van der Linde. Het betrof bijbels en werken van Flavius Josephus. Na zijn overlijden was er nog één deelcollectie over namelijk de Calvijnverzameling. Deze werd in één keer geveild. Zijn archief bevind zich in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam (Coll. nr.: 316).

Onderwerp:Nederlands protestantisme (w.o. protestantse martelarenboeken en werken over de Coccejanen), Schots protestantisme
Jaar uitgave:1519-1975
Omvang:ca. 1000 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Oude drukken uit de collectie Prof. Dr. S. van der Linde aangekocht door de Universiteitsbibliotheek Utrecht in 1983. Utrecht, 1986.

Standlijst

ontsloten via de computercatalogus op provenance Linde, Simon van der

Algemene literatuur:

Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme : een bundel studies over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aangeboden aan prof. dr. S. van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Red. W. Balke, C. Graafland en H. Harkema. Amsterdam, 1976, 15-16.

A. J. Zoutendijk, "In memoriam professor doctor Simon van der Linde (1905-1995)", in: De Waarheidsvriend, 23 februari 1995, p. 9-10.

A. de Groot, "Linde, Simon van der", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 6 (2006) 170-172.

F.A. van Lieburg, "De zwanenzang van Simon van der Linde (1905-1995)", in: Documentatieblad Nadere Reformatie 34 (2010) afl. 2, p. 159-176.
 

Catalogus professorum

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: EAG 1 t/m EAG 920. Sommige oude drukken staan op MAG: Rariora ... en MAG: KAZ 67-88; EAZ 96-100
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar aankoop: 1983