Collectie Moltzer

 

Henri Ernest Moltzer (1836-1895)                        

Henri Ernest (Henri) Moltzer werd geboren te Wassenaar op 20 mei 1836. Moltzer studeerde aanvankelijk theologie en daarna letteren en rechten te Leiden. Hij promoveerde op 11 april 1862 tweemaal te Leiden, eerst in de rechten en een uur later in de letteren en wijsbegeerte. De titels van zijn proefschriften luidden: Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt en Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland, gedurende de Middeleeuwen.

Hij was hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, Gotisch en Vaderlandse geschiedenis en welsprekendheid te Groningen,1865-1882 Na 1877 kwamen daar Middelhoogduits, Angelsaksisch en Middel-Nederlands bij en verviel zijn leeropdracht Vaderlandsche geschiedenis. In 1882 volgde Moltzer Brill op als hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, in het bijzonder het Middelnederlands. Zijn oratie (26 oktober 1882) was getiteld: 'De historische beoefening der Nederlandsche letteren'. Hij was ook rector magnificus te Utrecht van 1882-1895 en overleed te Utrecht op 25 oktober 1895.

Naast een grote boekerij bouwde hij een fraaie verzameling op van kleine drukjes met Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde toneelstukken, vooral uit de 18de eeuw.

Dr. M.N.J. Moltzer, schonk - overeenkomstig de wens van zijn vader - diens boekerij in januari 1896 aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De collectie 'Bibliotheca Molteriana' werd in afzonderlijke kasten geplaatst. De collectie bevant tevens een aantal werken met aantekeningen van Moltzer, brieven van voornamelijk neerlandici aan Moltzer, en Moltzers mapjes met aantekeningen voor zijn colleges.

Onderwerp:Nederlandse taal- en letterkunde, Nederlandse geschiedenis
Jaar uitgave:ca. 1470-1896
Omvang:ruim 3000 banden + enige duizenden brochures, overdrukken, dissertaties, collegedictaten. ca. 15 cm handschrift
Documentsoort:gedrukt werk, handschrift: brieven
Ontsluiting:

inventaris van de handschriften: Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae universitatis Rheno-Trajectinae, vol. 2 (1909), 246.

Standlijst

standcatalogus

in de computercatalogus terug te vinden via de signaturen MAG: Moltzer ...

deels ook terug te vinden via provenance Moltzer, H.E.

Algemene literatuur:

A. Kluyver, "Henri Ernest Moltzer", in: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam, levensberichten (1896), 43-68.

J.F. van Someren, "Moltzers bibliotheek", in: De Nederlandsche Spectator (1898), 165-166.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 316-319.

Hoogeveen, "Moltzer (Henri Ernest)", in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 8 (1930), 1164-1166.

Clara Strijbosch, "Moltzer, H.E. ", in: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Leiden, 2003-...

Wikipedia

Professors University of Groningen

Catalogus Professorum

Opmerkingen:gedrukte werken zijn bijeengeplaatst op signatuur MAG: Moltzer; handschriften op signatuur: HSS: Moltzer ... en brieven aan Moltzer op: Hs. 1876
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1896 (door zijn zoon Dr. M.N.J. Moltzer)