Collectie Lulofs

Hendrik Joan Lulofs (1871-1939)

H.J. Lulofs werd op 8 maart 1871 te Helmond geboren. Nadat hij de gymnasia te Rotterdam en Doetinchem had bezocht, ging hij in Amsterdam klassieke letteren studeren. Daar promoveerde hij in 1900 op het proefschrift De Antisthenis studiis rhetoricis. Na een tienjarig verblijf in Amsterdam, waarin hij zich op de geografie van de Oudheid toelegde, werkte hij van 1911 tot juli 1933 bij het gymnasium te Gorinchem. Lulofs hield zich ook bezig met de geneeskunde van de Oudheid. Hendrik Joan Lulofs overleed op 18 januari 1939 in Amersfoort.

Dr. Lulofs schonk in 1936 een groot deel van zijn boekenverzameling met bijbehorende kasten aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. In zijn collectie bevinden zich 8 verschillende uitgaven van Ptolemaeus 'Geographia'.

Onderwerp:antieke geografie en verwante vakken
Jaar uitgave:1536-1931
Omvang:321 banden (218 titels)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

C. van Dijk, Werken op het gebied der antieke geographie en van verwante vakken in de Collectie-Lulofs van het Geographisch Instituut en in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht : catalogus. Utrecht, 1943.

opgenomen in de catalogus en te vinden via de index "Provenance" op "Lulofs, Henricus Johannes" en/of via de index "Bibl ref." op "Van Dijk, Collectie Lulofs"

 

Algemene literatuur:

L. van Vuuren, "8 maart 1871 - Dr. H.J. Lulofs - 8 maart 1931", in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, dl. 48 (1931), 492-494.

"Schenking aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht", in: Dagblad De Gooi- en Eemlander, 25-7-1936, 7.

M.A. van Andel, "In memoriam Dr. H.J. Lulofs, in: Nederlandsch tijdschrift voor Geneeskunde, 83 (1939), 512-513.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur: MAG: Lulofs ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1936

N.B. in de bibliografie van C. van Dijk zijn ook boeken op het gebied van de antieke geografie opgenomen, die geen deel uitmaken van de collectie Lulofs. In totaal (dus inclusief collectie Lulofs) worden in deze bibliografie ca. 500 banden beschreven tot en met jaar van uitgave 1940