Collectie Loncq

Gozewijn Jan Loncq (1810-1887)

Gozewijn Jan Loncq (verlatiniseerd Gosuinus Janus) werd geboren te Schiedam op 10 december 1810. Hij studeerde te Leiden in de geneeskunde en werd in 1830 door de wis- en natuurkundige faculteit aldaar met goud bekroond voor de beantwoording van een prijsvraag: de Fermentatione alcoholica; hij kreeg een soortgelijke beloning van de medische faculteit te Groningen voor zijn antwoord op de prijsvraag, de Secretione, nutritione et exhalatione. Na zijn promotie in 1833 vestigde Loncq zich te Rotterdam, waar hij zich spoedig een goede naam als medicus verwierf. In 1835 werd hij benoemd tot lector in de algemene en bijzondere pathologie en therapie en de praktische geneeskunde aan het ziekbed aan de klinische school te Rotterdam. Loncq werd in 1840 benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde aan de Utrechtse Hoogeschool. In de jaren 1842-1843 en 1862-1863 was hij tevens rector magnificus. Loncq ging met emeritaat in 1881.

Loncq is de auteur van Historische schets der Utrechtsche Hoogeschool tot hare verheffing in 1815, Utrecht, 1886. Hij overleed te Utrecht op 21 juni 1887.

Een deel van zijn bibliotheek werd in 1887 geschonken aan de Universiteitsbibliotheek. De rest werd van 12-17 maart 1888 geveild door Beijers te Utrecht.

Onderwerp:geneeskunde (boeken en brochures)
Jaar uitgave:1511-1886
Omvang:ca. 1500 boeken, ca. 500 brochures (uit de periode 1757-1886)
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:handgeschreven lijst (auteur, titel, signatuur). ca. 1300 titels zijn te vinden in de computercatalogus onder provenance Loncq, Gozewijn Jan (1810-1887)
Algemene literatuur:

Veilingcatalogus, boeken van Ds. W.F. Bl├╝ggel, Dr. J.I.D. Nepveu, Dr. G.C. Louwenier en Dr. G.J. Loncq, 12 tot 18 maart 1888. Utrecht, J.L. Beijers, 1888.

Simon Thomas, "Loncq (Gozewijn Jan)", in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 3 (1914), kol. 788-789.

A. Hulshof, "De haan van professor Loncq", in: Historia 9 (1943) 232-234.

"Gozewijn Jan Loncq C. Jz. (1811-1887)", in: F. ten Doesschate, De Utrechtsche Universiteit en de geneeskunde 1636-1900. Nieuwkoop, 1963, p. 135-136.

G.A. Lindeboom, "Loncq, Gozewijn Jan", in: Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975. Amsterdam, 1984, kol. 1220-1221.

Album Professorum

Wikipedia

Opmerkingen:brieven van Loncq bevinden zich in de UB's van Utrecht, Leiden en Amsterdam (UvA)
Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: 1887