Collectie Kranenburg

Willem Kranenburg (1871-1974)

Willem Reinier Hubert Kranenburg werd geboren te Gouda op 7 september 1871. Hij promoveerde te Utrecht in 1901. Kranenburg was aanvankelijk huisarts te Utrecht en vanaf 1911 medisch adviseur van de Centrale Dienst Arbeidsinspectie. Hij had grote belangstelling voor de E.H.B.O. Kranenburg overleed op 102-jarige leeftijd op 31 augustus 1974 te Bilthoven.

Onderwerp:sociale geneeskunde, E.H.B.O.
Jaar uitgave:1892-1950
Omvang:1 m
Documentsoort:handschrift: brieven, aantekeningen, verhandelingen, collegedictaten, etc.
Ontsluiting:getypte inventaris
Algemene literatuur:

"Willem Reinier Hubert Kranenburg 40 jaren doctor", in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 85 (1941), 1252.

R. Bahlmann, "Dr. W.R.H. Kranenburg 70 jaar doctor in de geneeskunde", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 115 (1971), 525. 

Opmerkingen:beperkte toegankelijkheid
Groei:afgesloten
Overige informatie:veel stukken zijn in september 1974 geschonken door zijn weduwe, Chr. Kranenburg-Peek te Bilthoven