Collectie Kranenburg

 

Willem Kranenburg (1871-1974)

Willem Reinier Hubert Kranenburg werd geboren te Gouda op 7 september 1871 als zoon van een advocaat. Hij promoveerde te Utrecht in 1901. Kranenburg was aanvankelijk huisarts te Utrecht en vanaf 1911 medisch adviseur van de Centrale Dienst Arbeidsinspectie. Hij had grote belangstelling voor de E.H.B.O. Kranenburg overleed op 102-jarige leeftijd op 31 augustus 1974 te Bilthoven.

Onderwerp:sociale geneeskunde, E.H.B.O.
Jaar uitgave:1892-1950
Omvang:1 m
Documentsoort:handschrift: brieven, aantekeningen, verhandelingen, collegedictaten, etc.
Ontsluiting:getypte inventaris
Algemene literatuur:

"Willem Reinier Hubert Kranenburg 40 jaren doctor", in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 85 (1941), 1252.

R. Bahlmann, "Dr. W.R.H. Kranenburg 70 jaar doctor in de geneeskunde", in: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 115 (1971), 525.

Heinrich Leertouwer, Het heil van de gezonden zij onze hoogste wet : de geschiedenis van de medische afdeling bij de Arbeidsinspectie. Rotterdam, 2006 (proefschrift Groningen). 

Opmerkingen:beperkte toegankelijkheid
Groei:afgesloten
Overige informatie:veel stukken zijn in september 1974 geschonken door zijn weduwe, Chr. Kranenburg-Peek te Bilthoven