Collectie Ch.P. Raven

Christiaan Pieter Raven (1906-2001)

Christiaan Pieter Raven werd op 8 oktober 1906 in Amsterdam geboren. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1931 op het proefschrift Zur Entwicklung der Ganglienleiste. 1. Die Kinematik der Ganglienleistenentwicklung bei den Urodelen. In 1934 werd Raven privaat-docent in de experimentele embryologie aan de U.v.A. In 1938 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar zoölogie, vergelijkende anatomie en dierengeografie aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel bekleedde hij tot zijn emeritaat in 1974. Van 1954-1955 was hij tevens Rector Magnificus. Raven overleed op 25 oktober 2001 in Doorn.

Onderwerp:zoölogie, embryologie
Jaar uitgave:1925-1975
Omvang:75 cm
Documentsoort:handschrift: brieven, toespraken en andere stukken
Ontsluiting:

getypte inventaris

de brieven zijn ontsloten via de Catalogus Epistolarum Neerlandicarum (CEN)

Algemene literatuur:

J. Lever & J.A.M. van den Biggelaar, "Levensbericht Ch.P. Raven", in: Levensberichten en herdenkingen KNAW (2003), 71-76.

Petrus Jakobus Kipp. De evolutie van een gebouw: Janskerkhof 3: klooster, Statenzaal, Laboratorium. Utrecht, 1974.

Chr.P. Raven, Gezien van uit het stuurhuis : zesendertig jaar uit de geschiedenis van het Zoölogisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht (1938-1974), Z.pl., 1979.

Catalogus Professorum

KHMW Historische Leden

Opmerkingen:brieven van en aan C.P. Raven: geplaatst op Hs 15 B 27-34
Groei:afgesloten
Overige informatie:In december 1979 door prof. dr. Chr. P. Raven aan de Universiteitsbibliotheek overgedragen