Collectie Ch.P. Raven

Christiaan Pieter Raven (1906-2001)

Christiaan Pieter Raven werd op 8 oktober 1906 in Amsterdam geboren. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1931 op het proefschrift Zur Entwicklung der Ganglienleiste. 1. Die Kinematik der Ganglienleistenentwicklung bei den Urodelen. In 1938 aanvaardde hij het ambt van hoogleraar zoölogie, vergelijkende anatomie en dierengeografie aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel bekleedde hijtot zijn emeritaat in 1974. Raven overleed op 25 oktober 2001 in Doorn.

Onderwerp:zo├Âlogie, embryologie
Jaar uitgave:1925-1975
Omvang:75 cm
Documentsoort:handschrift: brieven, toespraken en andere stukken
Ontsluiting:getypte inventaris
Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

J. Lever & J.A.M. van den Biggelaar, "Levensbericht Ch.P. Raven", in: Levensberichten en herdenkingen KNAW (2003), 71-76.

Petrus Jakobus Kipp. De evolutie van een gebouw: Janskerkhof 3: klooster, Statenzaal, Laboratorium. Utrecht, 1974.

Opmerkingen:brieven van en aan C.P. Raven: geplaatst op Hs 15 B 27-34; ontsloten in de CEN (Corpus Epistolarum Neerlandicarum)
Groei:afgesloten
Overige informatie:In december 1979 door prof. dr. Chr. P. Raven aan de Universiteitsbibliotheek overgedragen