Collectie Baumstark

 

    

Baumstark op jongere ...                             ... en op oudere leeftijd

Carl Anton Joseph Maria Dominikus Baumstark (1872-1948)

Carl Anton Joseph Maria Dominikus Baumstark, roepnaam Anton, werd geboren op 4 augustus 1872 te Konstanz (Duitsland). Hij studeerde klassieke en semitische talen in Heidelberg, Freiburg en Leipzig. Te Leipzig promoveerde hij in 1894. In 1921 werd hij aangesteld als honorair professor Geschiedenis en cultuur van het christelijke Oosten en oosterse liturgie in Bonn. Twee jaar later werd hij hoogleraar Semitische talen en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit Nijmegen. Hij werd in 1926 aangesteld bij de Indologische faculteit te Utrecht als bijzonder hoogleraar Instellingen van de islam. In 1930 werd hij aangenomen bij de Universiteit van Münster. Hij overleed op 31 mei 1948 te Bonn.

Onderwerp:

theologie, semitische talen, geschiedenis, literatuur, christendom, islam

Jaar uitgave:1900-1948
Omvang:16 dozen met kaartjes, multomap met documentatie
Documentsoort:handschrift: aantekeningen op kaarten, correspondentie, documentatie
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Odilio Heiming, "In memoriam Anton Baumstark", in: Tijdschrift voor Liturgie, 33 (1949), 161-163

Theodor Klauser, "Anton Baumstark : (1872-1948) : Bio-bibliographia", in: Ephemerides liturgicae 63 (1949) 185-207.

A.A. den Hollander, Virtuelle Vergangenheit. Die Textrekonstruktion einer verlorenen mittelniederländischen Evangelienharmonie. Leuven, 2007.

Otto Spies, "Anton Baumstark (1872-1946)", in: Bonner Gelehrte : Beiträge zur Geschichte der Wissenschaftem in Bonn. Bonn, 1970.

Fritz West, The comparative liturgy of Anton Baumstark. Nottingham, 1995.

Bart Jaski, "Het archief Baumstark: een verloren handschrift op kaartjes", in: B(l)ieb : digitaal personeelsblad 1 (2008), nr. 3.                 

Catalogus Professorum

Wikipedia (Engels)

Wikipedia (Duits)

Wikipedia (Frans)

Groei:afgesloten
Overige informatie:de collectie bevat Diatessaron (UBU ms 1009), een Syrische tekst van het Evangelie (Peshitta) en een Arabische vertaling van het Evangelie door Isaac Velazquez; in maart 2008 werd door August den Hollander en Ulrich Schmid het Diatessaron studiearchief van Baumstark aan de UBU geschonken.