Collectie Kruijt

 

Hugo Kruijt (1882-1959)

Hugo Rudolph Kruijt (bekend onder de naam Kruyt) werd geboren op 3 juni 1882 te Amsterdam. In 1901 schreef hij zich in bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij scheikunde studeerde. Hij promoveerde in 1908. In 1912 werd hem te Utrecht de persoonlijke titel van lector in de faseleer verleend, waarna in 1916 zijn benoeming volgde tot buitengewoon en in 1921 tot gewoon hoogleraar in de fysische scheikunde aan de Universiteit.
Kruijt is een van de grondleggers geweest van de moderne colloïdchemie, waarvoor hij een colloïdchemische afdeling in het Utrechtse Van 't Hoff-laboratorium stichtte. Naast zijn wetenschappelijke werk had hij ook een aantal leidinggevende functies, zoals die van curator van de Universiteit van Amsterdam en leider van de Nederlandse delegatie bij de UNESCO. Van 1940 tot 1941 was hij Rector Magnificus van de Utrechtse Universiteit. In 1946 ging hij met emeritaat.
Kruijt overleed op 31 augustus 1959 in Den Haag.

Onderwerp:

fysische scheikunde, chemie

Jaar uitgave:ca. 1900-1925
Omvang:ca. 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: schriften (ook van anderen), berekeningen; getypt: begrotingen, agenda’s, notulen, zakelijke correspondentie; gedrukt: overdrukken
Ontsluiting:

getypte inventaris (correspondentie met de  Nederlandsche Chemische Vereeniging en dossier diverse chemische onderwerpen en onderzoeksverslagen nog niet ontsloten)

Algemene literatuur:

Ernst Cohen, "Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933". Amsterdam, 1933. Overdruk uit: Chemisch Weekblad 30, no. 24 (1933) 414-430.

H.A.M. Snelders, “Kruijt, Hugo Rudolph (1882-1959)”, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1. Den Haag, 1979.

Wyke Stommel, “Prof. dr. Hugo Rudolph Kruyt (1882-1959)”, 2002.

Hugo Rudolph Kruijt (Digitaal Album Promotorum)

Catalogus Professorum

Wikipedia

Groei:afgesloten
Overige informatie:jaar schenking: onbekend. De collectie bevat ook enkele schriften van anderen (zie inventaris).