Collectie Kraneveld

F.C. Kraneveld (1896-1957)

Frederik Cornelis Kraneveld werd geboren op 14 september 1896 te Gouda. Hij studeerde Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1930 op het proefschrift Bijdrage tot de kennis van de osteomyelitis bacillosa bubalorum. Hij werd gouvernementsveearts in Nederlands-Indië, maar werkte daar voornamelijk aan het Veeartsenijkundig Laboratorium te Buitenzorg. Hij gaf daar ook lessen aan de veeartsenijschool. Op 8 december 1948 werd hij aan de Universiteit Utrecht aangesteld als hoogleraar Tropische Hygiëne bij Veeartsenijkunde. In 1950 werd  hij hoogleraar Tropische en protozoaire ziektes.

Op 10 december 1957 kwam hij te overlijden.

Onderwerp:

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

Jaar uitgave:ca. 1931-1957
Omvang:ca. 1 meter
Documentsoort:handschrift en getypt: correspondentie, aantekeningen, fragmenten, rede, artikelen (met aantekeningen); gedrukt werk: krantenknipsels, tijdschriften, artikelen; negatieven, platen, foto’s, tekeningen, kaarten
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

R. Djaenudin, “In memoriam Dr. F. C. Kraneveld”, in: Hemera Zoa 65 (1958), 1-2.

L.Z. Saunders, “Frederik C. Kraneveld”, in: A biographical history of veterinary pathology. Lawrence, Kansas,1996, 293-294.

A. van de Schaaf, “In memoriam Frederik Cornelis Kraneveld (1896-1957)”, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1957/58), 5-10.

Catalogus Professorum

Groei:afgesloten