Collectie Kraneveld

F.C. Kraneveld (1896-1957)

Frederik Cornelis (Frits) Kraneveld werd geboren op 14 september 1896 te Gouda. Hij studeerde Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1930 op het proefschrift Bijdrage tot de kennis van de osteomyelitis bacillosa bubalorum. Hij werd in 1923 gouvernementsveearts in Nederlands-Indië, maar werkte daar voornamelijk aan het Veeartsenijkundig Laboratorium (later Instituut) te Buitenzorg. Hij gaf daar ook lessen aan de veeartsenijschool. In 1940 gaf hij leiding aan drie afdelingen en werd bovendien directeur van het Instituut. Al werd hij aanvankelijk (in 1942) door de Japanse bezetter gedwongen als adviseur aan zijn instituut verbonden te blijven, werd hij in het laatste stadium van de oorlog toch geïnterneerd. Na de oorlog vertrok hij met recuperatie-verlof naar Nederland. Na terugkeer op Java in 1947 zette hij zich met succes in voor de opname van het veterinair onderwijs binnen de Universiteit van Indonesië. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot de eerste decaan van de Faculteit der Diergeneeskunde van deze universiteit. De werkomstandigheden dwongen hem echter om in 1948 zijn loopbaan in Indonesië te beëindigen. Hij werd toen aangesteld als onderzoeker binnen het Instituut voor Veterinaire Tropische Hygiëne van de Veeartsenijkundige Faculteit te Utrecht (later Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten). Op 8 december 1948 werd hij aan de Universiteit Utrecht aangesteld als hoogleraar Tropische Hygiëne bij Veeartsenijkunde. In 1950 werd hij hoogleraar Tropische en protozoaire ziektes.

Prof. Kraneveld overleed te Utrecht op 10 december 1957.

Onderwerp:

diergeneeskunde, Nederlands-Indië

Jaar uitgave:ca. 1910-1957
Omvang:ca. 1 meter
Documentsoort:handschrift en getypt: correspondentie, aantekeningen, fragmenten, rede, artikelen (met aantekeningen); gedrukt werk: krantenknipsels, tijdschriften, artikelen; negatieven, platen, foto’s, tekeningen, kaarten
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

J. Merkens, B. de Moeslihoen, "F. C. Kraneveld", in: Nederlandsch-Indische bladen voor diergeneeskunde 55 (1948), p. 241-252

R. Djaenudin, “In memoriam Dr. F. C. Kraneveld”, in: Hemera Zoa 65 (1958), 1-2.

L.Z. Saunders, “Frederik C. Kraneveld”, in: A biographical history of veterinary pathology. Lawrence, Kansas, 1996, 293-294.

A. van de Schaaf, “In memoriam Frederik Cornelis Kraneveld (1896-1957)”, in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht (1957/58), 5-10.

"De periode-Kraneveld", in: Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht. Deel II. Utrecht, 1981, p. 350-351.

P. Leeflang, "Kraneveld, Frederik Cornelis (Frits)" (website Biografieën van Nederlandse dierenartsen)

Catalogus Professorum

Groei:afgesloten